Aktualności

MNiSWMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Wykaz wydawnictw naukowych, który zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji publikacji książkowych (monografii, prac pod redakcją, rozdziałów) w latach 2017–2020. Na Wykazie znalazło się 536 wydawnictw: 36 na poziomie 2 oraz 500 na poziomie 1. Więcej o kryteriach oceny publikacji >>