Aktualności

Zgodnie z komunikatem z 9 czerwca 2020 r. finansowanie licencji krajowych jest na razie zabezpieczone do 15 listopada 2020 r. W przypadku licencji krajowej Springer finansowanie obejmuje wyodrębnione koszty programu publikowania otwartego i zostało zabezpieczone w wysokości pokrywającej 1866 artykułów, co stanowi część proporcjonalną do okresu 10,5 miesiąca z całkowitej liczby 2133 artykułów zaplanowanych na 2020 r. Niestety nie udało się jeszcze uzyskać dodatkowego finansowania, a liczba 1866 opublikowanych artykułów została osiągnięta 8 października 2020 r. W tym momencie program publikowania Springer powinien zostać zawieszony.

W dniu 8 października wydawca zaoferował na własne ryzyko kontynuację programu do 21 października 2020 r., aby dać dodatkowy czas na rozmowy ICM z MNiSW w sprawie uzupełnienia finansowania. Niezależnie od wyniku rozmów, artykuły mogą być publikowane do 21 października w ramach programu. W przypadku, jeśli po 21 października dojdzie do zawieszenia programu, lub program zostanie wyczerpany, system MyPublication będzie oferował polskim autorom wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na koszt autora (standardowy “open choice”). Niestety Springer z powodów technicznych nie przewiduje na razie możliwości, aby artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu mogły zostać włączone do niego później. Więcej informacji o programie można znaleźć w informatorze oraz na stronie wydawcy.