Aktualności

 

cpcdInformujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2010/2011. Na konkurs napłynęło blisko 200 sprawozdań z całego kraju. 141 sprawozdań spełniło wymogi Regulaminu i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej.   Więcej  >>


balonikiMiło nam zawiadomić, że Biblioteka Główna UPH została wyróżniona przez Fundację ABC XXI, za II edycję akcji Książka dla żaka i przedszkolaka - majowe czytanie, przeprowadzoną w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Organizatorem akcji jest Oddział Informacji Naukowej BG UPH. Wszystkim, którzy wspierali nas w tym przedsięwzięciu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!