Na każdym piętrze budynku Biblioteki znajdują się urządzenia ułatwiające naukę osobom z niepełnosprawnościami.

Dojazd do budynku i  organizacja przestrzeni wokół:

 • przejścia dla pieszych przez ul. ks. J. Popiełuszki z sygnalizacją świetlną i dźwiękową i oznakowaniem Uwaga niewidomi (znak ostrzegawczy A-30);
 • wejście na teren od ul. ks. J. Popiełuszki, dwiema furtkami otwieranymi ręcznie. Dojazd na wózku do budynku od ul. ks. J. Popiełuszki obok Domu Studenta. (bariera w postaci wysokich krawężników);
 • teren wokół biblioteki zagospodarowano jako otwartą i dobrze oświetloną przestrzeń;
 • parking z oznakowanymi miejscami dla niepełnosprawnych (blisko wejścia). Wjazd na parking od ul. ks. J. Popiełuszki;
 • do budynku prowadzą ścieżki dotykowe z polami uwagi;
 • do budynku prowadzi podjazd z dwustronną balustradą, wybudowany z myślą o osobach poruszających się na wózkach.

Dostosowanie budynku i wyposażenia:

 • szerokie i automatycznie rozsuwane drzwi pozwalają na swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim;na wprost wejścia do gmachu znajduje się winda wyposażona w moduł głosowy i przyciski dostępne z poziomu wózka;
 • ewakuację osób z niepełnosprawnością ruchową zapewnia krzesło ewakuacyjne (2 piętro);
 • informacja wizualna (duże białe litery na kolorowym tle) ułatwia orientację w budynku;
 • w budynku funkcjonuje system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi: brajlowskie tabliczki informacyjne i nakładki informacyjne na poręcze schodów;
 • infokiosk (parter).
 • lady o zróżnicowanej wysokości posiadają wszystkie stanowiska obsługi czytelników w wypożyczalni, czytelniach;
 • odległości między regałami i stolikami we wszystkich czytelniach umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach;
 • wszystkie agendy udostępniania i informacji posiadają specjalne stanowiska pracy przeznaczone dla czytelników z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych, niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo) i wyposażone są w odpowiednie urządzenia i programy, a także stoliki przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach. Czytelnik może sam ustalić najwygodniejsze położenie biurka oraz półki na klawiaturę;
 • na każdym poziomie budynku znajduje się oznakowana piktogramem toaleta – również przystosowana do potrzeb osób na wózkach, dodatkowo wyposażona w przycisk alarmowy.