ibuk.libra.lightOsoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi czytanie zwykłego druku zapraszamy do korzystania z Platformy IBUK Libra Light – wirtualnej czytelni książek elektronicznych dla osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych ruchowo.


Użytkownikami Platformy IBUK Libra Light mogą być osoby:
  • niewidome,
  • posiadające niepełnosprawność wzroku lub ograniczoną zdolność postrzegania lub czytania niepoddającą się korekcji w takim stopniu, aby funkcja wzroku tej osoby stała się zasadniczo równoważna z funkcją wzroku osoby nieposiadającej takiego ograniczenia lub takiej niepełnosprawności, i w związku z tym nie są w stanie czytać utworów drukowanych w zasadniczo takim samym stopniu, co osoby nieposiadające takiego upośledzenia lub takiej niepełnosprawności,
  • ze względu na inną niepełnosprawność fizyczną nie są w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach.
Autoryzowany użytkownik musi:
  • posiadać konto biblioteczne w systemie bibliotecznym UPH,
  • zarejestrować się w serwisie IBUK Libra Light,
  • odebrać kod PIN umożliwiający korzystanie usługi.
Kody PIN można odebrać w Oddziale Informacji Naukowej (parter Biblioteki Głównej).

Możesz zalogować się tutaj >>

Lista dostępnych tytułów >>