Możesz zeskanować
lub skserować
całą książkę
 

Zgodnie z art. 23 prawa autorskiego wolno korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego,   bez konieczności pytania o zgodę ani wypłaty wynagrodzenia.


  
W Bibliotece Głównej UPH usługi reprograficzne realizowane są zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 23 lutego 1994 roku, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych poprzez kopiowanie metodą kserograficzną, rejestrowanie na dostępnych nośnikach, skanowanie, wykonanie wydruków wyłącznie na dozwolony użytek własny, w celach niekomercyjnych. Osoby korzystające ze sprzętu reprograficznego ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa.

Punkt ksero (I piętro)


Firma zewnętrzna, tel. 791-606-045

W wakacje punkt ksero NIECZYNNY od 15 lipca do 25 sierpnia.   Czynne w godzinach pracy Biblioteki
 
DrukowanieOddział Informacji Naukowej / Czytelnia Baz Danych (parter)
Czytelnia Zbiorów Specjalnych (II piętro)

Dostępne w godzinach pracy Biblioteki

 
Skanowanie

 

Oddział Informacji Naukowej / Czytelnia Baz Danych (parter)
Czytelnia Ogólna (I piętro)
Czytelnia Wydawnictw Ciągłych (II piętro)

Dostępne w godzinach pracy Biblioteki
Nagrywanie na nośniki własne

 

Stanowisko do nagrywania: hol katalogowy (parter)
Czytelnia Internetowa (I piętro)

Dostępne w godzinach pracy BibliotekiNagrywanie płyt DVD

 

Stanowisko do nagrywania: hol katalogowy (parter)
Czytelnia Internetowa (I piętro)

Dostępne w godzinach pracy Biblioteki
Dostęp do internetu i edytora tekstu

 

Czytelnia Internetowa (I piętro): dla użytkowników posiadających hasło do Internetu
Kabiny Pracy Indywidualnej (II piętro): dla użytkowników posiadających konto biblioteczne
Czytelnia Zbiorów Specjalnych (II piętro)
Dostępne w godzinach pracy Biblioteki
Biblioteki specjalistyczne Dostępne w godzinach pracy agendy
Internet bezprzewodowy jest dostępny w budynku Biblioteki Głównej w sieci EDUROAM. Z sieci mogą korzystać wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przed skorzystaniem z WiFi, należy zapoznać się instrukcją, na stronie http://eduroam.uph.edu.pl/