pdf icon   Regulamin udostępniania zbiorów BG UPH
pdf icon   Regulamin Wypożyczalni BG UPH
pdf icon   Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG UPH
pdf icon   Regulamin Czytelni Ogólnej i Wydawnictw Ciągłych BG UPH
pdf icon   Regulamin Czytelni Zbiorów Specjalnych BG UPH
pdf icon   Regulamin Czytelni Internetowej BG UPH
pdf icon   Regulamin korzystania z Kabin Pracy Indywidualnej BG UPH
pdf icon   Regulamin Oddziału Informacji Naukowej BG UPH
pdf icon   Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach specjalistycznych
pdf icon   Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w bibliotekach specjalistycznych
pdf icon   Regulamin dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych
pdf icon   Zasady korzystania z Sali Pracy Zespołowej
pdf icon   Cenniki