Bibliometria to zbiór metod statystycznych użytych do badania zjawisk i procesów z udziałem dokumentów (których podstawą jest analiza danych bibliograficznych) oraz interpretacja uzyskanych w ten sposób wyników.

Do przeprowadzania analiz bibliometrycznych wykorzystuje się wskaźniki bibliometryczne, takie jak:
  • liczba cytowań publikacji,
  • Impact Factor (IF) czasopisma,
  • Indeks Hirscha (h-index).

Definicje

Afiliacja -  wersja dostępna cyfrowo

Arkusz wydawniczy - wersja dostępna cyfrowo

Artykuł naukowy - wersja dostępna cyfrowo

Monografia - wersja dostępna cyfrowo

Przydatne linki


ORCID (strona www
) (Open Researcher and Contributor ID): kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.

Master Journal List: tzw. lista filadelfijska, wykaz tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach tworzonych przez Clarivate Analytics. Wykaz obejmuje ponad 15.000 tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Internetowa wersja Master Journal List pozwala ona odszukać konkretny tytuł czasopisma, przeglądać całą listę, sprawdzać zmiany zachodzące w danych bibliograficznych poszczególnych tytułów czasopism na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Web of Science:
bazy bibliograficzno-bibioliometryczne, tzw. indeksy cytowań. Zwierają dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji. Są narzędziem stosowanym do oceny dorobku naukowego osób i instytucji. Wskaźnikiem stosowanym w bazie jest indeks Hirscha – czyli liczba publikacji, które cytowane były co najmniej h razy. Clarivate Analytics Polska (strona www): informacje o produkcie, szkolenia online

Journal Citation Reports:
ranking cytowalności czasopism tworzony przez Clarivate Analytics. Journal Citation Reports Science Edition to wydawnictwo, które służy do przeprowadzania analizy i oceny czasopism na podstawie ilości cytowań zawartych w nich artykułów. Baza stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism. Uwzględnia ponad 6.000 tytułów czasopism naukowych indeksowanych przez bazy TR. Umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF).

ERIH PLUS (strona www): listy czasopism tworzone przez Europejską Fundację Naukową. Znajdują się na niej wiodące europejskie czasopisma naukowe z 30 dyscyplin humanistycznych i społecznych: antropologii, archeologii, historii sztuki i architektury, filologii klasycznej, gender studies, historii, filozofii nauki, lingwistyki, literatury, muzykologii i muzyki, studiów orientalistycznych i afrykanistycznych, edukacji, filozofii, psychologii, religioznawstwa i teologii.

Index Copernicus: ICI Journals Master List (strona www) : międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych.

Google Scholar:Google Scholar (strona www): wyszukiwarka tekstów naukowych z wielu dziedzin. Dzięki nakładce Publish or Perish umożliwia wykonanie analizy cytowań.

Scimago Journal and Country Rank:Scimago Journal and Country Rank (strona www): system zawierający informacje o czasopismach indeksowanych w bazie Scopus. Przeznaczony do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności"i "oglądalności"), wskaźnika H ("produktywności naukowej").

Scopus: wielodziedzinowa, bibliograficzno-abstraktowa baza z funkcją analizy cytowań. SciVal (strona www) narzędzie do analizy danych z bazy Scopus; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego

Polska Bibliografia Naukowa (strona www): portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.