Całościową obsługę procesu ewaluacji dorobku naukowego w Polsce zapewnnia aplikacja System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) (strona www).