Aplikacja System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) zapewnia całościową obsługę procesu ewaluacji dorobku naukowego w Polsce. (strona www)