zajawka pasek
Szkolenie biblioteczne on-line (E-szkolenie) przeznaczone jest dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz innych użytkowników zainteresowanych korzystaniem z Biblioteki. Celem szkolenia jest zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, charakterem i lokalizacją zbiorów, stroną domową Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz regulaminem i zasadami korzystania.

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia UPH w Siedlcach oraz jednolitych studiów magisterskich.
Uwaga! Brak szkolenia bibliotecznego nie wyklucza aktywnego korzystania z zasobów i usług Biblioteki Głównej ( w tym z wypożyczalni).

Test online dla studentów z roku akademickiego 2020/21 będzie dostępny od 04.01.2021 r.

Studenci z roku akademickiego 2019/20, którzy nie zaliczyli testu online proszeni są o zgłaszanie się do Oddziału Informacji Naukowej.