Szkolenie biblioteczne on-line (E-szkolenie) przeznaczone jest dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz innych użytkowników zainteresowanych korzystaniem z naszej Biblioteki. Celem szkolenia jest zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, charakterem i lokalizacją zbiorów, stroną domową Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz regulaminem i zasadami korzystania.

Szkolenie biblioteczne on-line (E-szkolenie) jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz wszystkich studentów, którzy wcześniej studiowali w innych uczelniach.
Studenci zobowiązani są do zaliczenia testu ze szkolenia bibliotecznego on-line w terminie ostatecznym do 30 czerwca 2020 r. i uzyskania jednorazowego wpisu na karcie okresowych osiągnięć w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH. Od lipca do końca września test w wersji elektronicznej będzie niedostęny z powodu aktualizacji bazy.

Uwaga! Brak szkolenia bibliotecznego nie wyklucza aktywnego korzystania z zasobów i usług Biblioteki Głównej ( w tym z wypożyczalni).