zajawka pasek
Szkolenie biblioteczne on-line (E-szkolenie) przeznaczone jest dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz innych użytkowników zainteresowanych korzystaniem z Biblioteki. Celem szkolenia jest zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, charakterem i lokalizacją zbiorów, stroną domową Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz regulaminem i zasadami korzystania.

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia UPH w Siedlcach oraz jednolitych studiów magisterskich.
Studenci zobowiązani są do zaliczenia testu ze szkolenia bibliotecznego on-line w terminie ostatecznym do 17 lutego 2020 r. , do godz. 13.00.

Uwaga! Brak szkolenia bibliotecznego nie wyklucza aktywnego korzystania z zasobów i usług Biblioteki Głównej ( w tym z wypożyczalni).