lwowska noc Lwowska noc / Wiesław Helak

Warszawa : Wydawnictwo Arcana, 2019. ISBN 978-83-65350-46-6

Temat: Martyrologia

Lwowska noc ukazuje martyrologię miasta. I męczeństwo ludzi. Tych, których naprędce zakopano w gigantycznych dołach, by kolejny, niemiecki okupant Lwowa mógł z dumą oznajmić, że miasto jest Juden frei!; tych, których zakatowano w więzieniach i siedzibach Gestapo i NKWD; elitę miasta rozstrzelaną przez Niemców na Wzgórzach Wuleckich; ofiary najstraszliwszych mordów dokonanych przez, teoretycznych, współgospodarzy tej ziemi: Ukraińców.
Ta powieść, w której prawdziwe jest każde słowo, każda litera rozrywa serce, a sceny mordu rodziny głównego bohatera Lwowskiej nocy nie śmiałbym porównać do żadnej innej w literaturze polskiej.

Opis ze strony wydawcy:
http://ksiegarnia.arcana.pl/glowna/177-wieslaw-helak-lwowska-noc-9788365350466.html

chirurgia podstawy
Chirurgia : podstawy / redakcja naukowa Stanisław Głuszek

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019. ISBN 978-83-200-5780-5

Temat: Chirurgia

Książka została przygotowana z myślą o studentach wydziału Nauk o Zdrowiu, a jej zakres dydaktyczny odpowiada programowi kształcenia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia. Może być także źródłem podstawowej wiedzy dla studentów kierunku lekarskiego.

Opis ze strony:
https://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/16329/tytul/chirurgia-podstawy-gluszek-pzwl

kulturalna historia papieru

Kulturalna historia papieru toaletowego / Ronald H. Blumer

Warszawa : ARW DK Media Poland, 2019. ISBN 978-83-952991-0-0

Temat: Higiena

Niniejsza książka jest pierwszą, w jakiej przedstawiono historię czynności, którą każdy człowiek wykonuje codziennie od początku dziejów. Przedstawia w niezwykle interesujący sposób historię jednego z produktów, którego istnienie jest dla nas dzisiaj absolutnie oczywiste - jednak często nie zdajemy sobie sprawy, że jest to wynalazek całkiem nowy.

Opis ze strony wydawcy:
https://www.empik.com/kulturalna-historia-papieru-toaletowego-blumen-ronald-h,p1227817774,ksiazka-p

bedzie skandal Będzie skandal : autoportret / Kazimierz Kutz

Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. ISBN 978-83-240-5919-5

Temat: Kutz, Kazimierz (1929-2018)

Kazimierz Kutz ostatnie lata życia poświęcił na spisanie autobiografii. Odkrywa w niej swoje tajemnice: o denaturacie pitym z aktorami na planie Soli ziemi czarnej, o tym, jak zainspirował Jeremiego Przyborę do napisania piosenki, czy o pełnych szaleństwa wyjazdach do Wenecji w towarzystwie Andrzeja Wajdy i Elżbiety Czyżewskiej. Z odwagą opowiada, jak wyrwał się ze Śląska, jaką cenę zapłacił za swoje wybory i co dawało mu siłę w podążaniu własną artystyczną drogą.

Opis ze strony wydawcy:
https://www.znak.com.pl/ksiazka/bedzie-skandal-autoportret-kazimierza-kutza-kazimierz-kutz-155260
ruchy separatystyczne Ruchy separatystyczne / redakcja naukowa Maria Marczewska-Rytko, Marcin Pomarański

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. ISBN 978-83-227-9244-5

Temat: Separatyzm

Nie po raz pierwszy grupa lubelskich politologów, skupionych wokół prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko, reaguje na doniosły problem polityczny współczesnego świata we właściwy dla naukowców sposób. Reaguje, publikując książkę. Nie zadowala się analizami i komentarzami dziennikarskimi, z natury rzeczy prędkimi, niesięgającymi często istoty rzeczy, choć nieraz wypowiadanymi przez osoby dobrze zorientowane w realiach. Dąży do ich pogłębienia, prześwietlenia, zrozumienia.

Opis ze strony wydawcy:
https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5202/ruchy-separatystyczne
spoleczna przestrzen Społeczna przestrzeń szkoły i wielokulturowość w dziecięcym obrazie świata : studium socjopedagogiczne / Barbara Dobrowolska

Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019.ISBN 978-83-7051-957-5

Temat: Szkolnictwo

Poruszona w monografii problematyka dotyczy dzieci i ich edukacji w warunkach wielokulturowości w przestrzeni polskiej szkoły podstawowej. Zarysowany temat wskazuje na nowe podejście badawcze w pedagogice, opisujące doświadczenia dzieci – uczniów w zakresie wielokulturowości, różnych jej przejawów w codziennym życiu w szkole i poza nią.

Opis ze strony wydawcy:
https://wydawnictwo.uph.edu.pl/pl/p/Spoleczna-przestrzen-szkoly-i-wielokulturowosc-w-dzieciecym-obrazie-swiata.-Studium-socjopedagogiczne/609
 zagubieni w szkole Zagubieni w szkole : jak odkryć źródła szkolnych trudności dziecka i pomóc mu je przezwyciężyć / Ross W. Grenne

Warszawa : Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 2019. ISBN 978-83-66117-65-5

Temat: Dziecko trudne

Szkoła ma problem z dzieckiem. Rodzice mają problem ze szkołą. W tym wszystkim jest dziecko – coraz bardziej sfrustrowane i przygniecione nadmiarem wymagań, nie jest w stanie efektywnie wykorzystać swojego potencjału. Zbyt często nauczyciele podejmują desperackie próby wpłynięcia na zachowanie dziecka poprzez zwiększenie wymagań i represji. To nie działa. Dr Ross W. Greene, uznany autorytet w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci młodzieży, pokazuje, dlaczego tradycyjne szkolne metody dyscyplinowania dzieci nie sprawdzają się we współczesnej szkole.

Opis ze strony:
https://www.znak.com.pl/ksiazka/zagubieni-w-szkole-jak-odkryc-zrodla-szkolnych-trudnosci-dziecka-i-pomoc-mu-je-przezwyciezyc-greene-ross-w-156824
mentoring Mentoring : zestaw narzędzi / Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz

Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2019. ISBN 978-83-283-5448-7

Temat: Coaching

Relacja mistrz-uczeń, a następie mistrz-czeladnik była jednym z podstawowych elementów kształcenia zawodowego aż do początków zainicjowanej w Anglii rewolucji przemysłowej. Zadaniem ucznia, czyli przyszłego czeladnika, było precyzyjne odwzorowywanie wiedzy i doświadczenia mentora – mistrza rzemieślniczego. Przez stulecia ludzkość uczyła się więc od mistrzów.Współczesny pracownik wcale nie wymaga mniej wsparcia i wiedzy niż jego pradziad czeladnik. Ponieważ jednak zmieniły się technologia, rynek pracy i wymogi stawiane przez pracodawców, aktualnie potrzebujemy wiedzy i narzędzi o innym charakterze.

Opis ze strony:
https://onepress.pl/ksiazki/mentoring-zestaw-narzedzi-maciej-bennewicz-anna-prelewicz,menzes.htm#format/d
interna Interna w 5 dni / Wolfram Karges, Sascha Al Dahouk

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. ISBN 978-83-200-4479-9

Temat: Medycyna i zdrowie

W książce omówiono najważniejsze działy interny takie jak: kardiologia, angiologia, choroby płuc, choroby zakaźne, gastroenterologia, choroby metaboliczne, hematologia, reumatologia, nefrologia, endokrynologia. Przejrzysty układ treści, liczne zestawienia tabelaryczne i ujęte w punktach algorytmy postępowania ułatwiają przyswojenie informacji, a także powtórzenie materiału do egzaminu.

Opis ze strony:
https://ksiegarnia.pwn.pl/Interna-w-5-dni,68426971,p.html
metafory o rosji Metafory o Rosji : wizerunek rosyjskiej polityki w przenośniach publicystycznych w prasie polskiej (2000-2012) / Bartłomiej Maliszewski

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. ISBN 978-83-227-9208-7

Temat: Rosja

Badając zasób werbalnych oraz wizualnych przenośni publicystycznych, można ukazywać niezbywalną regularność powiązań pomiędzy bardziej i mniej konkretnymi dziedzinami pojęciowymi, omawiać specyfikę sytuacji komunikacyjnej, a także przedstawiać upowszechniany przez media obraz wybranych wydarzeń oraz ich bohaterów. W niniejszej pracy ukazaniu podlega wizerunek rosyjskiej polityki, którego nośnikiem są metafory funkcjonujące na łamach polskiej prasy.

Opis ze strony:
https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5201/metafory-o-rosji-wizerunek-rosyjskiej-polityki-w-przenosniach-publicystycznych-w-prasie-polskiej-2000-2012

trudne zachowania

Trudne zachowania, złożone reakcje... czyli O postawach wychowawców wobec zachowań agresywnych uczniów / Lidia Wawryk ; Uniwersytet Zielonogórski

Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. ISBN 978-83-7842-384-3

Temat: Agresywność

Zachowania agresywne budzą niepokój zarówno w kontekście społecznych zmian, jak i znacznego obniżenia wieku młodych ludzi dokonujących czynów agresywnych. Agresja jest jednym z dominujących problemów społecznych.

Opis ze strony wydawcy:
http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/trudne-zachowania-zlozone-reakcje-czyli-o-postawach-wychowawcow-wobec-zachowan-agresywnych-uczniow/
swiat przed kolumbem Świat przed Kolumbem : kontakty między cywilizacjami / Lucio Russo

Warszawa : Bellona, 2019. ISBN 978-83-11-15780-4

Temat: Odkrycia geograficzne

Osnową narracji Lucio Russo jest przeciwstawienie dwóch tez z pogranicza historii, geografii i kultury. Pierwsza zakłada, że różne cywilizacje rozwijały się niezależnie i w izolacji od siebie, podlegając jednak uniwersalnym prawom rządzącym procesem rozwoju ludzkości; według drugiej rozwój ten należałoby traktować jako całościowe zjawisko, w którym były okresy regresu, ale był i postęp.

Opis ze strony:
https://www.znak.com.pl/ksiazka/swiat-przed-kolumbem-kontakty-miedzy-cywilizacjami-lucio-russo-156732
terapia plodu Terapia płodu / redakcja naukowa Krzysztof Szaflik

Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019. ISBN 978-83-955446-2-0

Temat: Płód - choroby - leczenie

Książka zawiera:
- omówienie wszystkich wad płodu, w których możliwa jest wewnątrzmaciczna korekta zaburzenia
- algorytmy postępowania diagnostycznego w poszczególnych wadach
- planowanie i przebieg leczenia interwencyjnego wraz z opisem doświadczeń polskich ośrodków.

Opis ze strony:
https://pzwl.pl/Terapia-plodu,106634305,p.html
biochemistry Biochemistry laboratory : for students of school of medicine in english Jagiellonian University Medical College / edited by Piotr Laidler, Barbara Piekarska, Maria Wróbel


Krakow : Jagiellonian University Press, 2019. ISBN 978-83-233-4581-7
Temat: Biochemia
The book is a collection of laboratory manuals for the "Biochemistry integrated with chemistry" course for students of Medicine and Dentistry of the School of Medicine in English Jagiellonian University Medical College.

Opis ze strony wydawcy:
https://wuj.pl/ksiazka/biochemistry-laboratory

syberyjskie dzieci Syberyjskie dzieci cesarzowej Japoni : pomoc Japonii dzieciom polskim z Syberii w latach 1919-1922 : konferencja / redakcja Milena Piechowska, Karolina Zuber

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019. ISBN 978-83-7666-648-8

Temat: Polski Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu

Książka stanowi podsumowanie konferencji „Syberyjskie dzieci Cesarzowej Japonii – pomoc Japonii dzieciom polskim z Syberii w latach 1919–1922”, która odbyła się 1 października 2018 roku w Sali Kolumnowej w Sejmie RP.

Opis ze strony:
https://akademicka.pl/index.php?a=2&detale=1&id=46291


kiedy wybuchnie wojna Kiedy wybuchnie wojna? : 1938 : studium kryzysu / Piotr M. Majewski

Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019. ISBN 978-83-66232-41-9

Temat:Trzecia Rzesza (1933-1945)

Brudne intrygi polityczne, wielkie spektakle propagandowe, zawiła walka wywiadów i perfidne kampanie prowadzone na łamach prasy. Takiej książki o kryzysie monachijskim z 1938 roku jeszcze nie było. Autor przedstawia modelowy przypadek sytuacji, gdy w imię ratowania pokoju Europa uczyniła milowy krok w kierunku katastrofalnej wojny.

Opis ze strony:
https://www.znak.com.pl/ksiazka/kiedy-wybuchnie-wojna-1938-studium-kryzysu-majewski-piotr-m-149194
artysta Artysta w fabryce : dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL / Bernadeta Stano

Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. ISBN 978-83-8084-249-6

Temat: Związek Polskich Artystów Plastyków

Rozprawa dotyczy ważnego problemu – relacji sztuki i przemysłu w Polsce w drugiej połowie XX wieku.Dużo nowych faktów i ustaleń przynosi opracowanie dotyczące teorii i praktyki upowszechniania sztuki, a także działań plastyków zakładowych czy działań w zakresie humanizacji przestrzeni pracy.

Opis ze strony:
https://ksiegarnia.pwn.pl/Artysta-w-fabryce.-Dwa-oblicza-mecenatu-przemyslowego-w-PRL,788560106,p.html
krotki zyciorys Krótki życiorys pewnego żołnierza z wojny europejskiej : zapiski domowe / Karol Omyła ; wstęp Andrzej Chwalba

Kraków : Wydawnictwo Literackie , 2019. ISBN 978-83-08-06948-6

Temat: I wojna światowa (1914-1918)

Pamiętnik obejmuje lata 1907–1918. Omyła zaczął go spisywać w 1927 roku, gdy miał 36 lat. Dystans czasowy nie spowodował w tym przypadku rozmycia opisywanych zdarzeń, przeciwnie – autor ukazuje Wielką Wojnę w konkretach i szczegółach: ataki na wroga, zdobywanie pożywienia, czyszczenie broni, odniesione rany. Czytelnik towarzyszy żołnierzowi armii austriackiej od wymarszu na front w 1914 roku, jego oczami obserwujemy bitwę pod Gorlicami, Przemyślem, Brześciem i we Włoszech nad Piawą.

Opis ze strony wydawcy:
https://www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka/5176/Krotki-zyciorys-pewnego-zolnierza-z-wojny-europejskiej---Karol-Omyla
czynic swojskie Czynić swojskie obcym : rozmowy Petera Haffnera z Zygmuntem Baumanem / Zygmunt Bauman ; z niemieckiego przełożyła Katarzyna Leszczyńska

Warszawa : Wielka Litera, 2019. ISBN 978-83-8032-415-2

Temat: Socjologia i społeczeństwo

Rozmowy o miłości i zatracaniu zdolności kochania, o losie i historii, o doświadczeniu i pamięci, o społeczeństwie i odpowiedzialności, o przeszłości i teraźniejszości. Rozważania o życiu i próbach kształtowania go, udaremnianych co jakiś czas przez los.I o staraniu, aby pozostać człowiekiem, który potrafi spojrzeć sobie w oczy.

Opis ze strony wydawcy:
https://wielkalitera.pl/produkt/bauman-czynic-swojskie-obcym-rozmowa-petera-haffnera-z-zygmuntem-baumanem/

morze i ziemia Morze i ziemia : antologia reportaży z Pomorza / pod redakcją Cezarego Łazarewicza i Andrzeja Klima

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2019. ISBN

Temat: Gospodarka morska

Wojna, trudne relacje polsko-niemieckie, historia Polski Ludowej i transformacyjny przełom – wszystko to odcisnęło tu swoje piętno. Najnowsza historia Polski przegląda się w historii Pomorza jak w lustrze.

Opis ze strony wydawcy:
http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H14/ksiazki/757/morze-i-ziemia-antologia-reportazy-z-pomorza.html
przedsiebiorczosc kobiet Przedsiębiorczość kobiet a działalność podmiotów mikrofinansowych w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych / Adriana Przybyszewska

Warszawa : CeDeWu, 2019. ISBN 978-83-8102-287-3

Temat: Socjologia i społeczeństwo

Tematyka książki związana jest z przedsiębiorczością (kobiet), kulturoznawstwem oraz finansami. Podkreślone zostały globalnie zauważalne problemy, takie jak: rola kobiet w rodzinie, społeczeństwie i na rynku pracy, równouprawnienie płci (gender), ubóstwo, rozwój krajów Trzeciego Świata, różnice kulturowe, a w nich kwestia religii.

Opis ze strony wydawcy:
https://cedewu.pl/Przedsiebiorczosc-kobiet-a-dzialalnosc-podmiotow-mikrofinansowych-w-zroznicowanych-uwarunkowaniach-kulturowych-p2639
starcie polski Starcie Polski : wrzesień 1939 / wybór i opracowanie: Darek Foks

Warszawa : Ośrodek Karta, 2019. ISBN 978-83-65979-58-2

Temat: II wojna światowa (1939-1945)

Wrzesień 1939 przyniósł całkowitą katastrofę. Pozostawiona przez aliantów sama sobie Polska nie miała szans na odparcie podboju ani z jednej, ani z drugiej strony. Jej samotny opór był jedynie aktem o charakterze symbolicznym. W tym wymiarze można mówić o ponadczasowym zwycięstwie.

Opis ze strony wydawcy:
https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/starcie-polski-wrzesien-1939/
chemia analityczna Chemia analityczna z elementami bioanalizy : skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów kierunku Chemia medyczna / pod redakcją Małgorzaty Herman, Katarzyny Madej, Jolanty Kochana

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. ISBN 978-83-233-4701-9

Temat: Chemia analityczna

Skrypt ten stanowi niewątpliwie wartościową pomoc dydaktyczną niezbędną Studentowi do przygotowania się do zajęć laboratoryjnych i poprawnego wykonania ćwiczeń.

Opis ze strony wydawcy:
https://wuj.pl/ksiazka/chemia-analityczna-z-elementami-bioanalizy
zulawski Żuławski : wywiad rzeka / Piotr Kletowski, Piotr Marecki

Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019. ISBN 978-83-66232-18-1

Temat: Żuławski, Andrzej (1940-2016)

Wywiad-rzeka o "kosmosie Żuławskiego" – rozmowa o uniwersum sztuki utkanym z setek przeczytanych książek, obejrzanych filmów i wysłuchanych oper, a także o traumatycznych doświadczeniach życiowych, które ukształtowały filmowy i pisarski warsztat artysty.

Opis ze strony:
https://www.znak.com.pl/ksiazka/zulawski-wywiad-rzeka-kletowski-piotr-marecki-piotr-zulawski-andr-145042
wykleci Wyklęci : w celi śmierci / Mateusz Wyrwich

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2019. ISBN 978-83-7399-815-5

Temat: Więźniowie polityczni

Historie ludzi, którzy wyrokami sądów wojskowych zostali skazani na karę śmierci w latach 1944-1961. Opis gehenny ich przesłuchań, pobytu w celach śmierci. Reportaże o "kaesach" dopełnia rozmowa z F. J. Schleyenem, hitlerowskim oprawcą skazanym na karę śmierci, który za cenę ocalenia swego życia, podjął się roli cichego mordercy wskazanych przez UB więźniów.

Opis ze strony:
https://ksiegarnia.pwn.pl/Wykleci,803994025,p.html
spowiedz smiglego Spowiedź Śmigłego : szczera rozmowa z piłsudczykiem / opracował Sławomir Koper

Warszawa : Bellona, 2019. ISBN 978-83-11-15793-4

Temat: Piłsudski, Józef (1867-1935)

Stylizowany na autentyczny wywiad-rzeka Juliana Piaseckiego, przedwojennego wiceministra, z marszałkiem Rydzem-Śmigłym. Rozmowa obu panów miała odbyć się w okupowanej Warszawie podczas potajemnego powrotu marszałka do kraju z Rumunii.

Opis ze strony:
https://www.znak.com.pl/ksiazka/spowiedz-smiglego-szczera-rozmowa-z-pilsudczykiem-slawomir-koper-155592
niedokonczona basn Niedokończona baśń / Dorota Gąsiorowska

Kraków : Między Słowami, 2019. ISBN 978-83-240-7028-2

Temat: Historia pewnej kobiety
Julia nosi w sobie ogromny ból – straciła ukochanego mężczyznę i sama wychowuje pięcioletnią córeczkę. Życie jednak daje jej niezwykłą szansę. Kobieta zostaje asystentką Susanne Benoit, słynnej francuskiej pisarki, której twórczość przez lata podziwiała. Wkrótce wyruszą razem w podróż do magicznej Akwitanii. Tam okaże się, że Susanne również skrywa w sercu bolesną tajemnicę.

Opis ze strony:
https://www.empik.com/niedokonczona-basn-gasiorowska-dorota,p1231761746,ksiazka-p
belfrzy Belfrzy / Dorota Kowalska

Warszawa : Wielka Litera, 2019. ISBN 978-83-8032-368-1

Temat: Jakość kształcenia

Tę książkę powinien przeczytać każdy w tym kraju – w końcu taka nasza przyszłość, jaka edukacja naszych dzieci! Co szwankuje w polskiej edukacji, że polskie uczelnie wyższe są tak daleko w światowych rankingach, a szkoła jest uciążliwym koszmarem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ponoć nauczyciel ma być intelektualnym autorytetem dla swoich uczniów, ale czy rzeczywiście nim jest?

Opis ze strony wydawcy:
https://wielkalitera.pl/produkt/belfrzy/
kompletny program Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 roku do 7 lat : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 150 umiejętności początkowych krok po kroku / Julie Knapp, Carolline Turnbull

Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. ISBN 978-83-7744-182-4

Temat: Autyzm

Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzystać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 150 umiejętności średniego poziomu. Program można dostosować do potrzeb i zainteresowań ucznia – w książce zawarto wskazówki, jak to zrobić.

Opis ze strony wydawcy:
https://harmonia.edu.pl/pl/p/KOMPLETNY-PROGRAM-TERAPII-SAZ-dla-osob-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu-w-wieku-rozwojowym-od-1-roku-do-4-lat/1293