wiek w sluzbie Wiek w służbie bliźniemu : Polski Czerwony Krzyż w Toruniu : 1919-2019 / Lesław J. Welker

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. ISBN 978-83-8180-141-6

Temat: Polski Czerwony Krzyż (PCK)

Zaczął się rok 2019. Dokładnie 100 lat temu zaczynała się działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu i na Pomorzu. Działalność ta oficjalna, bo jej początków trzeba dopatrywać się tutaj (czyli w Toruniu) w "Opiece nad Bezdomnymi", a następnie w Polskiej Opiece Czerwonego Krzyża - przybudówce do Niemieckiego Czerwonego Krzyża, utworzonych za zgodą władz pruskich po wybuchu I wojny światowej.

Opis ze strony wydawcy:
https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4348-wiek-w-sluzbie-blizniemu-polski-czerwony-krzyz-w-toruniu.html

kompendium neurologii
Kompendium neurologii / pod redakcją Ryszarda Podemskiego

Gdańsk : Via Medica, 2019. ISBN 978-83-66145-412

Temat: Neurologia

Kompendium składa się z trzech części:
- pierwsza eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję układu nerwowego,
- druga prezentuje metodykę badania neurologicznego oraz ogólną charakterystykę zespołów neurologicznych,
- trzecia przedstawia najważniejsze choroby układu nerwowego.

Opis ze strony:
https://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/10622/tytul/kompendium-neurologii-wydanie-2-podemski-via-medica
represje

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. T. 1, / red. Martyna Grądzka-Rejak, Aleksandra Namysło

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. ISBN 978-83-8098-667-1

Temat: Ratowanie i pomoc Żydom (1939-1945)

Publikacja stanowi częściowy rezultat prac prowadzonych w ramach projektu „Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej”. Celem było ustalenie nazwisk obywateli polskich, nieobjętych ustawodawstwem norymberskim, a mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 31 sierpnia 1939 r. i represjonowanych za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej.


Opis ze strony wydawcy:
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/84294,Represje-za-pomoc-Zydom-na-okupowanych-ziemiach-polskich-w-czasie-II-wojny-swiat.html

francuskie sluzby Francuskie służby specjalne / Roger Faligot, Jean Guisnel, Rémi Kauffer

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2019. ISBN 978-83-7399-659-5

Temat: Służby specjalne

Znakomite opracowanie o francuskich służbach specjalnych. Podstawowym źródłem wiedzy dla autorów były relacje czynnych agentów, osób pełniących funkcje kierownicze w tych służbach oraz archiwa. Spektakularne akcje, udane i nieudane, misje specjalne, działania antyterrorystyczne...

Opis ze strony:
https://ksiegarnia.pwn.pl/Francuskie-sluzby-specjalne,803993911,p.html
uniwersytet Uniwersytet zintegrowanego kształcenia : formowanie całościowego paradygmatu / Ewa Danuta Białek

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. ISBN 978-83-8180-049-5

Temat: Kształcenie nauczycieli

Książka Ewy Danuty Białek jest niewątpliwie intelektualną podróżą w przyszłość. Autorka wskazuje na potrzebę integracji wiedzy naukowej dla znalezienia odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące Natury Życia i Człowieka [...], wobec których współczesna nauka nadal pozostaje niema lub udziela odpowiedzi szczątkowych, wyrywkowych, niedotykających istoty rzeczy [...] w odniesieniu do nowych paradygmatów, których wprowadzenie jest niezbędne dla Przyszłości Świata.

Opis ze strony wydawcy:
https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4367-uniwersytet-zintegrowanego-ksztalcenia-formowanie-calosciowego-paradygmatu.html

 funkcjonowanie Funkcjonowanie osób w starszym wieku / Marlena Kilian

Warszawa : Difin, 2020. ISBN 978-83-8085-857-2

Temat: Choroby wieku starczego

Książka jest odpowiedzią na rosnące w dobie starzenia się społeczeństw zainteresowanie nie tylko wydłużaniem życia ludzkiego, ale również jego jakością, którego podstawowym wyznacznikiem jest zdolność seniorów do codziennego funkcjonowania.

Opis ze strony wydawcy:
https://ksiegarnia.difin.pl/funkcjonowanie-osob-w-starszym-wieku
patologie i dysfunkcje Patologie i dysfunkcje w organizacji / Karol Kowalewski, Joanna M. Moczydłowska

Warszawa : Difin, 2020. ISBN 978-83-8085-976-0

Temat: Mobbing

Publikacja ma charakter przeglądowy. Autorzy referują wyniki analizy naukowej najważniejszych badań i koncepcji ostatniego ćwierćwiecza dotyczących patologii i dysfunkcji organizacji poruszając zagadnienia, które w literaturze z obszaru nauk o zarządzaniu pojawią się stosunkowo rzadko (na przykład nepotyzm, zaburzenia osobowości liderów,  ageizm). 

Opis ze strony wydawcy: https://ksiegarnia.difin.pl/patologie-i-dysfunkcje-w-organizacji
wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 szkoły podstawowej / Anna Nitecka-Walerych

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. ISBN 978-83-8180-061-7

Temat: Aktywność fizyczna

Uczestnictwo w aktywności fizycznej wynika z odczuwanych potrzeb człowieka i jest swoistym antidotum na negatywne skutki rozwoju cywilizacji. Problem uwarunkowań społecznych rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci budzi coraz większe zainteresowanie instytucji edukacyjnych i naukowców zajmujących się kulturą fizyczną.

Opis ze strony wydawcy:
https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4371-wychowanie-fizyczne-w-klasach-1-3-szkoly-podstawowej.htmlnajpierw polska Najpierw Polska : rzecz o Józefie Becku / Jerzy Chociłowski

Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2019. ISBN 978-83-244-1048-4

Temat: Beck, Józef (1894-1944)

Pierwsza tego rodzaju kompletna biograficzna opowieść o człowieku, o którym Piłsudski – jego mentor i kreator kariery – powiedział, że się nie ugnie i nie da nikomu zastraszyć.

Opis ze strony wydawcy:
http://iskry.com.pl/biografie/596-najpierw-polska-rzecz-o-jozefie-becku-9788324410484.html
kryzys psychiczny

Kryzys psychiczny : odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna / Paweł Bronowski, Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska

Warszawa : Difin, 2019. ISBN 978-83-8085-974-6

Temat: Choroby psychiczne

Książka adresowana jest do pracowników socjalnych oraz innych profesjonalistów społecznych zajmujących się problematyką wsparcia dla osób chorujących psychicznie.

Opis ze strony wydawcy:
https://ksiegarnia.difin.pl/kryzys-psychiczny-odzyskiwanie-zdrowia-wsparcie-spoleczne-praca-socjalna
sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna na przykładzie wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych / Dorota Czerwińska-Kayzer, Janina Kotlińska, Grzegorz Kotliński

Warszawa : Difin, 2019. ISBN 978-83-8085-989-0

Temat: Banki

Monografię przygotowano w celu ukazania zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego trzech wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych, tj.: przedsiębiorstw rolnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz banków, ze szczególnym wskazaniem ich charakterystycznych elementów.

Opis ze strony wydawcy:
https://ksiegarnia.difin.pl/sprawozdanie-finansowe-i-jego-zawartosc-informacyjna-na-przykladzie-wybranych-rodzajow-podmiotow-gospodarczych
teoretyczne i praktyczne Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2 / Jan Ziobro

Warszawa : Difin, 2020. ISBN 978-83-8085-559-5

Temat: Ochotnicza straż pożarna (OSP)

Opracowanie może być przydatne zarówno teoretykom, jak i praktykom zajmującym się bezpieczeństwem czy zarządzaniem kryzysowym oraz dziedzinami z nimi powiązanymi, jak administracja, organizacja i zarządzanie, prawo czy ekonomia, a także innymi dziedzinami nauki i gospodarki, które są zaangażowane w działania na rzecz zapewniania bezpieczeństwa powszechnego.

Opis ze strony wydawcy:
https://ksiegarnia.difin.pl/teoretyczne-i-praktyczne-konteksty-funkcjonowania-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-krajowym-systemie-ratowniczo-gasniczym-sprawnosc-systemu-deteminanty-diagnoza-koncepcja-doskonalenia-czesc-2

ojcostwo Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku : szkice z dziejów rodziny galicyjskiej / Agata Barzycka-Paździor

Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019.ISBN 978-83-242-3589-6

Temat: Ojcostwo

Książka porusza temat ojców i ojcostwa w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w rodzinie galicyjskiej, z wyższych i średnich warstw społecznych, żyjącej przeważnie w mieście i miasteczku. Autorka podejmuje w niej problem roli i miejsca mężczyzny w życiu rodzinnym zarówno w wymiarze postulatywnym, jak i realiów życia prywatnego.

Opis ze strony wydawcy:
https://universitas.com.pl/produkt/3965/Ojcostwo-w-drugiej-polowie-XIX-i-na-poczatku-XX-w-Szkice-z-dziejow-rodziny-galicyjskiej

transplantologia Transplantologia praktyczna. T. 10, Transplantologia - medycyna przypadków czy przypadek medycyny? : X Kurs Transplantologii Praktycznej, Warszawa 8-9 marca 2019

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. ISBN 978-83-01-20915-5

Temat: Transplantacja

Monografia, którą przekazujemy w Państwa ręce, potwierdza, że kwalifikacja do transplantacji, samo przeszczepienie narządu oraz późniejsze leczenie immunosupresyjne są oczywiście podstawami transplantologii. Jednak aby „nasz” pacjent cieszył się długoletnim życiem z przeszczepionym narządem, konieczne jest postępowanie biorące pod uwagę szerokie spektrum innych chorób zaliczanych np. do chirurgii, interny, pulmonologii, kardiologii czy immunologii klinicznej.
 
Opis ze strony wydawcy:
https://ksiegarnia.pwn.pl/Transplantologia-praktyczna.-Tom-10,816401491,p.htmlkarmienie
Karmienie piersią / Magda Karpienia


[Rybna] : Wydawnictwo Natuli, 2019. ISBN 978-83-66057-01-2

Temat: Karmienie piersią

Książka powstała na postawie doświadczeń setek karmiących kobiet, dla których autorka była wsparciem i towarzyszką ich “mlecznej drogi”.

Opis ze strony wydawcy:
https://natuli.pl/produkt/karmienie-piersia


sol Sól : lecznicze właściwości / Iwan Nieumywakin

Białystok : Vital, 2020. ISBN 978-83-8168-426-2

Temat: Sól kamienna - stosowanie - medycyna

To kompleksowy poradnik o soli napisany przez znakomitego rosyjskiego lekarza. Odkryjesz zasady stosowania jej w codziennej diecie i rozwiejesz wątpliwości, które w ostatnich latach wokół niej powstały. Poznasz wiele terapii solnych, które są pomocne w odzyskaniu pełni zdrowia. Cała prawda o soli!

Opis ze strony wydawcy:
https://wydawnictwovital.pl/wydawnictwo/ksiazki/zdrowie/choroby/sol-lecznicze-wlasciwosci-iwan-nieumywakin/
hirohito Hirohito : tajemnica cesarza Shōwa 1901-1989 / Jakub Polit

Kraków : Arcana Wydawnictwo, 2019. ISBN 978-83-65350-48-0

Temat: Hirohito (cesarz Japonii ; 1901-1989)

Panujący przez 62 lata cesarz Showa, za życia znany jako Hirohito, należy do najbardziej enigmatycznych i kontrowersyjnych mężów stanu XX wieku. Jego oceny oscylują między obrazem bezwolnej marionetki w cudzych rękach, po perfidnie zacierającego ślady własnych zbrodni wszechwładnego dyktatora.

Opis ze strony wydawcy:
http://www.portal.arcana.pl/Jakub-polit-hirohito-tajemnica-cesarza-showa-1901-1989quot,4571.html
ponowoczesne Ponowoczesne modele pomagania : przykłady koncepcji i zastosowania / redakcja naukowa Anna Gulczyńska, Igor Rotberg

Warszawa : Difin, 2020. ISBN 978-83-8085-979-1

Temat: Postmodernizm

Książka stanowi jedyną na polskim rynku publikację, w której zawarto artykuły dotyczące trzech ponowoczesnych modeli pomagania: systemowego, narracyjnego oraz skoncentrowanego na rozwiązaniach. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zawodowo terapią, pomaganiem, wsparciem, ponieważ jej treść będzie przydatna tak w nabyciu wiedzy, jak i jej odświeżeniu czy uporządkowaniu.

Opis ze strony wydawcy:
https://ksiegarnia.difin.pl/ponowoczesne-modele-pomagania-przyklady-koncepcji-i-zastosowania

psychoterapia Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Wiesław Sikorski

Warszawa : Difin, 2019. ISBN 978-83-8085-970-8

Temat: Arteterapia

Książka przedstawia najnowszą wiedzę o mózgu, zanalizowaną w kontekście psychoterapii i odpowiada na pytania: czy psychoterapia zmienia mózg oraz które z metod i technik terapii najskuteczniej aktywizują mózg, mogąc być tym samym efektywnymi „leczniczo”.

Opis ze strony wydawcy:
https://ksiegarnia.difin.pl/psychoterapia-sprzyjajaca-mozgowi


o polnocy w czarnobylu

O północy w Czarnobylu : nieznana prawda o największej nuklearnej katastrofie / Adam Higginbotham

Kraków : Wydawnictwo SQN, 2019. ISBN 9788381295611

Temat: Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986)

Takiej książki jeszcze nie było. Adam Higginbotham dzięki licznym wywiadom, a także dostępowi do odtajnionych akt i nieopublikowanych dotąd wspomnień, przedstawia nieznaną historię Czarnobyla. Wątek społeczny przeplata się z naukowym, opowieści o zwykłych ludziach rozgrywają się na tle wyścigu technologicznego. Wstrząsające wydarzenia ożywają na nowo widziane przez naocznych świadków, mężczyzn i kobiety, ofiary i niemych bohaterów.

Opis ze strony wydawcy:
https://www.wsqn.pl/ksiazki/o-polnocy-w-czarnobylu-nieznana-prawda-o-najwiekszej-nuklearnej-katastrofie/

stany nadzwyczajne Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwiązań / pod redakcją Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta

Kraków Wydawnictwo Arcana, 2019. ISBN 978-83-65350-47-3

Temat: Bezpieczeństwo narodowe

Dążeniem każdego państwa bez względu na ustrój polityczny jest przetrwanie w czasie oraz przezwyciężenie zagrożeń. Cele te można osiągnąć m.in.: poprzez silną identyfikację obywateli z krajem oraz opracowanie systemu zarządzania państwem w czasie kryzysu. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez współczesne państwa do utrzymania swojej politycznej egzystencji są stany nadzwyczajne.

Opis ze strony wydawcy:
http://ksiegarnia.arcana.pl/glowna/179-stany-nadzwyczajne-pod-redakcja-sabiny-sanetry-polgrabi-i-pawla-skoruta.html

bez szablonu Bez szablonu : twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich / Zofia Okraj

Warszawa : Difin, 2019. ISBN 978-83-8085-902-9

Temat: Metody nauczania

Książka zawiera zrealizowane za pomocą studium indywidualnych przypadków opisy twórczej pracy dydaktycznej trzynastu polskich nauczycieli akademickich, którzy przynajmniej od pięciu lat wdrażają i popularyzują w procesie kształcenia nowe koncepcje/strategie/metody/techniki/narzędzia kształcenia/sposoby oceniania studentów itp.

Opis ze strony wydawcy:
https://ksiegarnia.difin.pl/bez-szablonu-tworcza-praca-dydaktyczna-w-doswiadczeniach-nauczycieli-akademickich
przemoc fizyczna wobec dzieci Przemoc fizyczna wobec dzieci : perspektywa prawna / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. ISBN 978-83-8158-977-2

Temat: Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna wobec dzieci jest jedną z najbardziej drastycznych patologii społecznych. W przestrzeni naukowej zjawisko to jest przedmiotem badań interdyscyplinarnych, w naukach prawnych analizowane jest zazwyczaj z perspektywy karania sprawców przemocy i udzielania wsparcia jej ofiarom. Niniejsza monografia wychodzi poza ten schemat, wzbogacając dyskurs prawniczy o zagadnienia natury filozoficznej, psychologicznej i pedagogicznej.

Opis ze strony wydawcy:
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18731-przemoc-fizyczna-wobec-dzieci-perspektywa-prawna-joanna-helios#opis
data science programowanie Data Science : programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem języka R / Freeman Michael, Joel Ross

Gliwice : Helion SA, 2020. ISBN 978-83-283-5782-2

Temat: R (język programowania)

Aby surowe dane przekuć w gotową do wykorzystania wiedzę, potrzebna jest umiejętność ich analizy, przekształcania i niekiedy również wizualizacji. Oto podręcznik programowania w języku R dla analityków danych, szczególnie przydatny dla osób, które nie mają doświadczenia w tej dziedzinie. Dzięki tej książce można płynnie przejść do konkretnych zadań i budować potrzebne aplikacje.

Opis ze strony wydawcy:
https://helion.pl/ksiazki/data-science-programowanie-analiza-i-wizualizacja-danych-z-wykorzystaniem-jezyka-r-michael-freeman-joel-ross,datasi.htm#format/d
rok rodo Rok RODO / redaktorzy Wojciech R. Wiewiórowski, Hanna Wolska

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. ISBN 978-83-8158-981-9

Temat: Ochrona danych osobowych

Monografia Rok RODO jest publikacją wieloautorską, składającą się z dziesięciu rozdziałów, omawiających różne aspekty ochrony danych osobowych z uwzględnieniem wniosków wynikających z obserwacji pierwszego roku obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Opis ze strony wydawcy:
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18728-rok-rodo-wojciech-rafal-wiewiorowski#opis