Tekst łatwy do czytania Informacje o bibliotece - wersja dostępna cyfrowo (Word 190 KB)
ikona Youtube Biblioteka Główna na YouTube (strona www)

W tym menu znajdują się informacje dotyczące:
  • historii oraz aktualnych wydarzeń z życia biblioteki i Uniwersytetu,
  • systemu informacyjno-bibliotecznego Uczelni,
  • struktury organizacyjnej Biblioteki Głownej,
  • portali i serwisów dziedzinowych dla bibliotekarzy.