JCRUwaga! Przydatne info z bibliometrii.
Baza
Journal Citation Reports (JCR) to ranking cytowalności światowych czasopism naukowych. Wykorzystuje dane zgromadzone na platformie Web of Science.
W JCR podzielono czasopisma według dziedzin nauki:
Science Edition - czasopisma naukowe z dziedziny nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych;
Social Sciences Edition - czasopisma naukowe z dziedziny nauk społecznych i ekonomicznych;
Arts & Humanities - czasopisma naukowe z dziedziny nauk humanistycznych i artystycznych.
Lista czasopism z Impact Factor publikowana jest raz do roku. Zawiera dane dotyczące publikacji z roku poprzedniego. W przejrzysty sposób pokazuje relacje między cytującymi i cytowanymi czasopismami.
Masz problem ze sprawdzeniem czasopisma? Przyjdź do Oddziału Informacji Naukowej!