Dziekan i Rada Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, że 4 kwietnia 2019 r., o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału, przy ul. B. Prusa 14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Trębickiego pt.: Analiza pokrewieństw w obrębie pająków z rodzaju Cytaea Keyserling 1882 na tle podrodziny Euophryinae (Arachnida: Araneae: Salticidae).

Promotor: prof. dr hab. Marek Żabka
Promotor pomocniczy: dr Barbara Patoleta


Dziekan i Rada Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, że 8 kwietnia 2019 r., o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału, przy ul. B. Prusa 14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Misiaka pt.: Wartość użytkowa Lolium multiflorum (Lam.) i Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus pod wpływem stosowania gnojowicy.

Promotor: dr hab. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. UPH


Rozprawy doktorskie dostępne do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej.