Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, że 15 stycznia 2019 r., o godz. 13.00 w budynku Wydziału Humanistycznego, przy ul. Żytniej 39, w sali nr 1.6 (I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bogdana Karwowskiego pt.: Policja w systemie zwalczania przestępczości gospodarczej.

Promotor: prof. dr hab. Romuald Kalinowski
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak, prof. WAT


Rozprawy doktorskie dostępne do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej.