Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, że 19 lutego 2019 r., o godz. 15.00 w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39, w sali 1.6 (I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Tomasiaka pt.: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako element bezpieczeństwa publicznego: analiza przyczyn wypadków i kolizji drogowych w Polsce po 2000 roku.

Promotor: dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH
Promotor pomocniczy: dr Renata Tarasiuk

Dziekan i Rada Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, że 27 lutego 2019 r., o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału, przy ul. B. Prusa 14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Klej pt.: Wpływ zróżnicowanych dawek cynku na plon i skład chemiczny kukurydzy (Zea mays L.) i kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) oraz wybrane właściwości gleby.

Promotor: dr hab. Beata Kuziemska, prof. UPH
Promotor pomocniczy: dr Dawid Jaremko

Rozprawy doktorskie dostępne do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej.