Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, iż  23 maja 2018 r., o godz. 12.00 w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39, w sali nr 1.6 (I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Waldemara Sacharczuka pt.: Funkcjonowanie Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego w warunkach członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubczak (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)


Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, iż  6 czerwca 2018 r., o godz. 14.00 w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39, w sali nr 1.6 (I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ryszarda Andrzeja Jakubczaka pt.: Outsourcing w Policji celem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Promotor: dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH

Rozprawy doktorskie dostępne do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej.