Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Andrzeja Iwańczyka nt. Rola policji w zapewnianiu bezpieczeństwa zgromadzeń w Polsce po 2015 roku odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 10.00, w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10.00 w dniu 10 listopada 2020 r. do godz. 10:00 w dniu 24 listopada 2020 r.

Promotor:
dr hab. Marcin Jurgielewicz (Politechnika Rzeszowska)
Promotor pomocniczy: dr Jolanta Puacz-Olszewska (Politechnika Rzeszowska)


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii Rzążewskiej nt. Wielkość i jakość plonu pszenżyta jarego w zależności od nawożenia Polifoską 6 i Polifoską Krzem odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 9.00, w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10.00 w dniu 12 listopada 2020 r. do godz. 10:00 w dniu 23 listopada 2020 r.

Promotor:
prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka GinterPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Bieleckiej nt. Wykorzystanie nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis (L.) do celów bioindykacyjnych i fitoremediacyjnych odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 13.00, w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10.00 w dniu 12 listopada 2020 r. do godz. 10:00 w dniu 23 listopada 2020 r.

Promotor:
dr hab. Elżbieta Królak, profesor UPH
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Strzałek


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Florczak nt. Bezpieczeństwo zdrowotne w wymiarze antropologicznym odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 15.30, w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10.00 w dniu 12 listopada 2020 r. do godz. 10:00 w dniu 26 listopada 2020 r.

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko
Promotor pomocniczy: dr hab. Mariusz Ciszek


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kamińskiej nt. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa republiki Mołdawii odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 11.00, w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10.00 w dniu 16 listopada 2020 r. do godz. 10:00 w dniu 30 listopada 2020 r.

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Kunikowski
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Araucz-Boruc


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Romanowskiego nt. Kancelaria centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939 odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 10.00, w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rejestracja uczestników będzie otwarta w dniu 24 listopada 2020 r. od godz. 10:00, do godz. 10:00 w dniu 8 grudnia 2020 r.

Promotor:
dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH.