Dziekan i Rada Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, że 8 listopada 2018 r., o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału, przy ul. B. Prusa 14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kalinowskiego pt.: Morfologia i gęstość mineralna elementów szkieletu wybranych gatunków ptaków dziko żyjących.

Promotor: dr hab. Anna Charuta, prof. UPH
Promotor pomocniczy:dr hab. n. wet. Iwona Łuszczewska-Sierakowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, że 8 listopada 2018 r., o godz. 12.00 w sali 1.6 (I piętro), w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Łukasza Motasa pt.: Związek Radziecki w myśli politycznej Narodowej Demokracji do 1932 r.

Promotor: prof. dr hab. Adam Wielomski (UKSW)
Promotor pomocniczy: dr Paweł BałaDziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, że 14 listopada 2018 r., o godz. 13.00 w sali 1.11 (I piętro), w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jamila Absiego pt.: Cyberinstrumenty we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie. Perspektywa bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa i instytucji państwa.

Promotor: dr hab. Henryk Wyrębek
Promotor pomocniczy: 
dr Tomasz Stefaniuk

Rozprawy doktorskie dostępne do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej.