Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, iż 29 listopada 2017 r., o godz. 11.00 w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39, w sali 1.6 (I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Niedzwieckiego pt.: Islam w dziejach państwa polskiego w kontekście bezpieczeństwa narodowego.
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski

Rozprawy doktorskie dostępne do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej