Academic Search Ultimate
Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera pełne teksty czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Wejście>>
Baza dostępna w testach z komputerów sieci uczelnianej w dn. 1 marca-31 maja br.    Więcej>>
Business Source UltimateBusiness Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Zawiera studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami.
Wejście>>
Baza dostępna w testach z komputerów sieci uczelnianej w dn. 1 marca-31 maja br.   Więcej>>