taylor.francis STRATEGIC DEFENCE & SECURITY STUDIES na platformie czasopism elektronicznych Taylor & Francis Online. Zakres tematyczny: Conflict, Security & Strategic Studies ; Politics & International Relations ; Strategic Studies ; Politics ; International Relations.
Kolekcja dostępna do końca 2020 roku.
Więcej >>
proQuest HEALTH & MEDICINE oraz SOCIAL SCIENCES na platformie ProQuest Ebook Central.  Kolekcja liczy łącznie 43082 tytułów z dziedziny nauk medycznych i społecznych. Kolekcja dostępna do końca 2020 roku.
Więcej >>