Uprzejmie informujemy, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kamińskiej pt. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Republiki Mołdawii, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Kunikowskiego, która miała odbyć się 22 pażdziernika 2020 r., o godz. 10.00, zostaje odwołana.