oupBiblioteka Główna UPH oferuje dostęp do e-czasopism Oxford University Press. Zakres czasowy: archiwa od 1996 roku, do numerów bieżących. Artykuły podzielone są na kolekcje: Sztuka i Nauki Humanistyczne, Prawo, Medycyna i Zdrowie, Nauki Ścisłe, Nauki Społeczne. Baza w testach dostępna jest w sieci uczelnianej i poprzez usługę Open VPN do 14 lipca br.
Pełna lista tytułów czasopism >>
repodProponujemy dostęp do multidyscyplinarnego, bezpłatnego serwisu przeznaczonego dla ludzi nauki. RepOD służy do otwartego udostępniania danych naukowych - takich, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej. W RepOD można udostępniać zarówno dane już wykorzystane w publikacjach naukowych, jak i dane jeszcze nie wykorzystane; zarówno dane surowe, jak i przetworzone - decyzje w tym zakresie należą do twórców danych. Każdy zbiór danych umieszczony w RepOD otrzymuje numer DOI (digital object identifier), dzięki czemu może być jednoznacznie cytowany w pracach naukowych. RepOD zapewnia także bezpieczną, długoterminową archiwizację.

Więcej  o otwartych danych badawczych >>