EBSCOPolecamy dostęp testowy do ponad 145.500 książek elektronicznych  EBSCO eBook Academic Collection: około 56.000 tytułów od wydawnictw akademickich takich jak Oxford, Cambridge, Harvard, MIT i innych, książki dostępne w języku angielskim, niemieckim, francuskim i wielu innych językach, nielimitowany dostęp do tytułów, możliwość pobierania całej książki nawet na okres 366 dni, aplikacja mobilna EBSCO eBooks pozwalająca na dostęp do całej kolekcji.
Dostęp testowy z komputerów sieci uczelnianej i poprzez usługę Open VPN do 19 grudnia br.

Więcej >>
ibuk.libraZapraszamy do korzystania ze Słownika PWN Oxford dostępnego na platformie IBUK LIBRA.

Słownik PWN Oxford to największy słownik angielsko-polski i polsko-angielski, który zawiera:
  • 1 000 000 angielskich i polskich jednostek leksykalnych;
  • liczne terminy specjalistyczne z około 100 różnych dziedzin;
  • słownictwo o różnym zabarwieniu stylistycznym i emocjonalnym;
  • brytyjska i amerykańska wymowa haseł;
  • trafne tłumaczenia, doprecyzowane tzw. dyrektywami wyboru (typowe podmioty, dopełnienia, wyrazy określane);
  • rozróżnienie angielskich odpowiedników ze względu na zakres stosowania (brytyjska, amerykańska, australijska, kanadyjska odmiana języka);
  • bardzo bogaty materiał przykładowy, którego źródłem były teksty językowe współczesnej angielszczyzny (British National Corpus) i polszczyzny (Korpus Języka Polskiego PWN);
  • angielskie czasowniki złożone (tzw. phrasal verbs) wyodrębnione jako osobne, rozbudowane podhasła;
Słownik dostępny jest z komputerów w sieci uniwersyteckiej oraz domowych.
Aby skorzystać ze Słownika należy założyć własne konto, zalogować się na platformie IBUK Libra i jednorazowo zaakceptować regulamin.
Jeśli chcesz korzystać w domu, zgłoś się do Oddziału Informacji Naukowej po kod PIN.

slownik ibuk