RepoSRepozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (RepoS) włączyło swoje zasoby do Agregatora CeON, zwiększając tym samym liczbę dostępnych dokumentów do ponad 48 tys. Agregator powstał z myślą o ułatwieniu dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Rozwiązanie to zapewnia repozytoriom lepszą widoczność, zaś użytkownikom ułatwia wyszukiwanie. Obecnie w Agregatorze CeON dostępne są zasoby 17 polskich repozytoriów. Zapraszamy do współpracy!

open.vpnOsoby korzystające w domu z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej (baz danych, e-czasopism, e-książek) poprzez Open VPN proszone są o zgłoszenie się do Oddziału Informacji Naukowej w celu pobrania nowego oprogramowania. Stara wersja Open VPN będzie aktywna do końca października br.

elsevierInformujemy, iż wydawnictwo Elsevier rozszerzyło licencję krajową o pakiet książek zawierający 838 monografii z 2013 roku oraz 803 wolumenów serii książkowych i poradników (handbooks) z lat 2011-2015, głównie z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych, medycznych, technicznych i społecznych. Książki dostępne na serwerze wydawcy. Zachęcamy do korzystania!

Uprzejmie informujemy, że licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

  • BIOSIS Citation Index: 2010-present
  • Current Contents Connect
  • Data Citation Index: 2010-present
  • Derwent Innovations Index (DII): 2010-present
  • Zoological Records (ZR): 2010-present
  • Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present
  • Current Chemical Reactions (CCR)
  • Index Chemicus (IC)

Bazy z pakietu Citation Connection są już dostępne dla wszystkich instytucji zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science, na serwerze należącym do Thomson Reuters: http://webofknowledge.com/

Uwaga: bazy BCI, CCR i IC są dostępne na serwerze jako składowe pakietu Web of Science Core Colletion, który zawiera ponadto dotychczas dostępne indeksy cytowań SCI-Ex, SSCI, A&HCI, CPCI oraz bazę JCR, patrz instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich baz na platformie Web of Science:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_instrukcja.pdf
lub
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_PL.mp4

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne są także dodatkowe bezpłatne bazy Medline, SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database.

Ponadto od początku września 2015 licencja zostanie rozszerzona o bazę Journal and Highly Cited Data - połączenie dotychczas dostępnej bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators. Zarówno Citation Connection jak i JHCD będą dostępne w ramach licencji krajowej Web of Science także w roku 2016 przy założeniu, że MNiSW sfinansuje kontynuację licencji krajowych w roku 2016 w ogóle. Bazy Biosis, DII, ZR, BCI, CCR i IC będą archiwizowane w przyszłości na krajowym serwerze Web of Science podobnie jak bazy SCI-Ex, SSCI, A&HCI i JCR.