repodProponujemy dostęp do multidyscyplinarnego, bezpłatnego serwisu przeznaczonego dla ludzi nauki. RepOD służy do otwartego udostępniania danych naukowych - takich, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej. W RepOD można udostępniać zarówno dane już wykorzystane w publikacjach naukowych, jak i dane jeszcze nie wykorzystane; zarówno dane surowe, jak i przetworzone - decyzje w tym zakresie należą do twórców danych. Każdy zbiór danych umieszczony w RepOD otrzymuje numer DOI (digital object identifier), dzięki czemu może być jednoznacznie cytowany w pracach naukowych. RepOD zapewnia także bezpieczną, długoterminową archiwizację.

Więcej  o otwartych danych badawczych >>
Dziekan i Rada Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, iż 22 lutego 2018 r., o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału ul. B. Prusa 14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Świtkowskiej pt.: Występowanie sałaty kompasowej (Lacutuca serriola L.) w zbiorowiskach synatropijnych Wysoczyzny Siedleckiej.

Promotor : prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
Promotor pomocniczy: dr inż. Maria Ługowska 

Dziekan i Rada Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, iż 2 marca 2018 r., o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału ul. B. Prusa 14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Kamila Krzysztofa Kryńskiego pt.: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na awifaunę żwirowni Niziny Południowopodlaskiej.

Promotor : dr hab. Artur Goławski, prof. UPH 
Dziekan i Rada Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, iż 14 marca 2018 r., o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału ul. B. Prusa 14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr  Agnieszki Adamiak pt.: Analiza systemu organizacyjnego inseminacji świń na przykładzie stacji unasieniania loch w Ciechanowie.

Promotor : prof. dr hab. Stanisław Kondracki
Promotor pomocniczy : dr hab. Anna Wysokińska, prof. UPH

Rozprawy doktorskie dostępne do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej.