Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji (PDF 68,9 KB)

Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek "Bibliotekarze Polscy" (strona www)

Przydatne linki

Słowniki terminologii bibliotecznej

  • ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science (strona www)
  • Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (strona www)
  • STERNIK: słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i katalogowania (strona www)

Blogi