Biblioteka Główna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI. Główny cel : podniesienie dostępności Uniwersytetu w latach 2019-2023 w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych.
Informacje o projekcie (strona www)


Pragniemy poinformować, że  Biblioteka Główna otrzymała dotację ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanych w ramach programu DUN na dofinansowanie zadań:
  • System upowszechniania zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UPH poprzez ich digitalizację i publikację internetową. Umowa nr 562/P-DU/2016. Termin realizacji: 2016-2017;
  • Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (619 / P-DUN / 2014);
  • Rozwój bazy własnej - Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (501 / P-DUN / 2013).

logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego