Regulamin Biblioteki Głównej UPH - wersja dostępna cyfrowo (PDF 288 KB)

Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej UPH - wersja dostepna cyfrowo (PDF 81 KB)

Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług w systemie biblioteczno-informacyjnym UPH - wersja dostępna cyfrowo (PDF 286 KB)

Cennik opłat obowiązujący w Bibliotece Głównej UPH - wersja dostępna cyfrowo (PDF 144 KB)

Klauzula informacyjna RODO - wersja dostępna cyfrowo (PDF 108 KB)

Upoważnienie do odbioru materiałów bibliotecznych - wersja dostępna cyfrowo (PDF 85 KB)

Pełnomocnictwo do uzyskania potwierdzenia braku zaległości względem bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UPH - wersja dostępna cyfrowo (PDF 84 KB)

Zasady korzystania z szafek skrytkowych w Bibliotece Głównej UPH - wersja dostępna cyfrowo (PDF 96 KB)

Zasady korzystania z sali pracy zespołowej Biblioteki Głównej UPH - wersja dostępna cyfrowo (PDF 79 KB)