1. Zarządzenie Rektora nr 60/2022 w sprawie nadania regulaminu Bibliotece Głównej UPH
 2. Zarządzenie Rektora nr 104/2022 w sprawie zmian w Regulaminie Biblioteki Głównej UPH
 3. Regulamin Biblioteki Głównej UPH
 4. Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej UPH (Załącznik nr 1 do Regulaminu BG UPH - wersja dostępna cyfrowo)
 5. Regulamin Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w Bibliotece Głównej UPH (tekst ujednolicony)
 6. Cennik opłat (Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w BG UPH - wersja dostępna cyfrowo)
 7. Klauzula informacyjna (Załącznik nr 2 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w BG UPH - wersja dostępna cyfrowo)
 8. Upoważnienie do odbioru materiałów bibliotecznych (Załącznik nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w BG UPH - wersja dostępna cyfrowo)
 9. Pełnomocnictwo do uzyskania braku zaległości wobec BG UPH (Załącznik nr 4 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w BG UPH - wersja dostępna cyfrowo)
 10. Zasady korzystania z szafek skrytkowych (Załącznik nr 5 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w BG UPH - wersja dostępna cyfrowo)
 11. Zasady korzystania z Sali Pracy Zespołowej (Załącznik nr 6 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w BG UPH - wersja dostępna cyfrowo)
 12. Regulamin wypożyczalni e-booków (Załącznik nr 7 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w BG UPH - wersja dostępna cyfrowo)