Inaczej Wolne Licencje. To zestaw wzorców umów licencyjnych, na podstawie których twórca udostępnia na określonych warunkach swój utwór objęty majątkowymi prawami autorskimi. Zasada wszelkie prawa zastrzeżone została tu zastąpiona zasadą pewne prawa zastrzeżone. Licencje CC tworzą alternatywę dla istniejącego systemu prawa autorskiego, który ogranicza możliwość tworzenia i korzystania z dóbr kultury. 

Dzięki licencjom proces tworzenia i wymiany treści w Internecie jest łatwy i zgodny z obowiązującym prawem. Creative Commons (strona www) jest ruchem międzynarodowym a licencje ciągle podlegają zmianom. Najnowszą wersją licencji jest wersja 4.0. 

Oto cztery podstawowe warunki licencji CC:

  • BY - Uznanie autorstwa oznacza, że należy zamieścić informację o autorze bądź licencjodawcy utworu.
  • SA - Na tych samych warunkach oznacza, że każdy utwór zależny stworzony na podstawie oryginału należy opublikować na tej samej licencji, co oryginał.
  • ND - Bez utworów zależnych oznacza, że wolno używać utworu jedynie w jego oryginalnej formie, nie można dokonywać żadnych przekształceń ani adaptacji.
  • NC - Użycie niekomercyjne oznacza, że nie wolno używać tego utworu w celu uzyskania korzyści majątkowej lub pieniężnego wynagrodzenia.

Ważne! Tylko licencje: Uznanie Autorstwa (CC BY), Uznanie Autorstwa Na tych samych warunkach (CC BY-SA) oraz przekazanie do Domeny Publicznej (CC0) to wolne licencje. Pozostałe z listy narzucają ograniczenia.


Domena Publiczna - Utwór został zidentyfikowany jako niepodlegający znanym ograniczeniom prawa autorskiego, łącznie z prawami pokrewnymi lub podobnymi. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.
Więcej informacji (strona www)
cc zero, domena publiczna

Uznanie autorstwa 4.0
– Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.
Tekst licencji (strona www)Uznanie autorstwa 4.0. Infografika

 


Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0  – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja.
Tekst licencji (strona www)
CC BY SA Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Infografika

 


Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
– Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).
Tekst licencji (strona www)CC BY ND Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Infografika

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0
– Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utwóru jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).
Tekst licencji (strona www)Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0. Infografika

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
– Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykycyjna z licencji.
Tekst licencji (strona www)CC BY NC ND Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Infografika

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0
 – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
Tekst licencji (strona www)CC BY NC SA Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0. Infografika