Licencje Creative Commons

Inaczej Wolne Licencje. To zestaw wzorców umów licencyjnych, na podstawie których twórca udostępnia na określonych warunkach swój utwór objęty majątkowymi prawami autorskimi. Zasada wszelkie prawa zastrzeżone została tu zastąpiona zasadą pewne prawa zastrzeżone. Licencje CC tworzą alternatywę dla istniejącego systemu prawa autorskiego, który ogranicza możliwość tworzenia i korzystania z dóbr kultury. 

Dzięki licencjom proces tworzenia i wymiany treści w Internecie jest łatwy i zgodny z obowiązującym prawem. Creative Commons jest ruchem międzynarodowym a licencje ciągle podlegają zmianom. Najnowszą wersją licencji jest wersja 4.0. 

Oto cztery podstawowe warunki licencji CC:

  • BY - Uznanie autorstwa oznacza, że należy zamieścić informację o autorze bądź licencjodawcy utworu.
  • NC - Użycie niekomercyjne oznacza, że nie wolno używać tego utworu w celu uzyskania korzyści majątkowej lub pieniężnego wynagrodzenia.
  • SA - Na tych samych warunkach oznacza, że każdy utwór zależny stworzony na podstawie oryginału należy opublikować na tej samej licencji, co oryginał.
  • ND - Bez utworów zależnych oznacza, że wolno używać utworu jedynie w jego oryginalnej formie, nie można dokonywać żadnych przekształceń ani adaptacji.

Uznanie autorstwa 4.0
– Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.
Tekst licencji >>Uznanie autorstwa 4.0. Infografika

 


Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0  – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja.
Tekst licencji >>
CC BY SA Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Infografika

 


Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
– Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).
Tekst licencji >>CC BY ND Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Infografika

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0
– Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utwóru jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).
Tekst licencji >>Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0. Infografika

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
– Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykycyjna z licencji.
Tekst licencji >>CC BY NC ND Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Infografika

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0
 – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
Tekst licencji >>CC BY NC SA Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0. Infografika