Data Management Plan (DMP)

Aby zorganizować projekt badawczy należy opracować procedury związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych badawczych. Dokument precyzyjnie opisujący czynności wykonywane na każdym etapie pracy naukowej powinien powstać już na początku badań naukowych. Musi on określać sposób zarządzania danymi badawczymi zarówno podczas trwania projektu, jak i po jego zakończeniu.

W 2019 r. Narodowe Centrum Nauki wprowadziło do wniosku o dofinansowanie projektów badawczych załącznik - plan zarządzania danymi badawczymi.
Wytyczne NCN odnośnie przygotowania Data Management Plan (DMP)

Narzędzia do tworzenia Data Management Plan

  • DMP Tool - narzędzie przygotowujące szablony DMP dostosowane do wymagań amerykańskich grantodawców;
  • DMP online - narzędzie bardzo podobne do DMPtool zawierające jednak bazę instytucji finansującej naukę z Wielkiej Brytanii;
  • The Data Curation Center : na stronie można znaleźć gotowe plany zarządzania danymi, szablony, przewodniki, wytyczne, a także informacje na temat formatów zamieszczanych danych, metadanych, w zależności od dyscypliny oraz lista kontrolna (Checklist for a Data Management Plan) dotycząca zawartości DMP.

Modele planów zadządzania danymi

Biologia: Plan zarządzania danymi opracowany przez dr Justynę Boniecką (wersja poszerzona) UMK

Biologia: Plan zarządzania danymi  -
opracowany przez dr hab. Małgorzatę Jefimow - (wersja skrócona z OSF) UMK


Medycyna:  Data Management Plan - dr hab.  Daniel Gackowski (wersja skrócona z OSF) UMK


Chemia: Plan zarządzania danymi doktorantki UMK Małgorzaty Skorupskiej (wersja skrócona z OSF) UMK

Ekonomia: Plan zarządzania danymi - opracowany przez dr Marię Kola-Bezka z Katedry Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych UMK

Lingwistyka: A technical plan from the University of Glasgow about developing the Scots syntactic atlas

Nauki społeczne: Doctoral Dissertation Research: An Agent-Based Model of Population Changes in a Vulnerable Coastal Environment

Nauki historyczne: Data Management Plans for historians