Szkolenia, materiały informacyjne

Open access - otwarta nauka - kurs został opracowany przez działaczy i fachowców od informacji z całej Polski zajmujących się aspektem otwartości w nauce oraz zasobami nauki. Jego celem jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat nowych modeli komunikowania się w nauce, jakie rozwijają się wraz z nowymi technologiami od 1990 roku. W efekcie kursu będziesz swobodnie poruszać się w problematyce Ruchu Open Access.
Jest przeznaczony dla każdego zainteresowanego rozwojem nauki i technologiami informacyjnymi: studentów, naukowców, bibliotekarzy.

Otwarty dostęp, prawo autorskie i licencje Creative Commons - szkolenie będzie dostepne na Polskiej Platformie Publikacji Naukowych.

Polskie inicjatywy Open Access

Repozytorim Centrum Otwartej Nauki

CEON Otwarta Nauka

Koalicja Otwartej Edukacji - KOED

Uwolnij Naukę

Platforma Otwartej Nauki