cOAlition S

Tworzą ją agencje finansujące badania naukowe w Europie w tym Narodowe Centrum Nauki (NCN). Wprowadzenie pełnego i otwartego dostępu popiera również Europejska Rada do spraw Badań Naukowych (European Research Council). Aktualnie to grupa 12 narodowych agencji finansujących badania naukowe, które łączą siły, aby przyspieszyć wprowadzenie otwartego dostępu do publikacji naukowych w Europie.

Koalicja S rekomenduje działanie według zasady: tak otwarte, jak to możliwe – tak zamknięte, jak to niezbędne.

Plan S

został zainicjowany we wrześniu 2018 roku, aby przyspieszyć wprowadzenie pełnego i natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych. Nadrzędnym celem przyjętego przez koalicjantów dokumentu jest otwarte udostępnianie publikacji już od stycznia 2020 roku. Zasadzie ogólnej towarzyszy dziesięć dodatkowych reguł, które określają m.in. status prawnoautorski publikacji, sprawę czasopism hybrydowych czy kwestie ustalania i monitorowania kryteriów otwartości czasopism i platform.

Założenia i cele:
  • Od 2021 roku wszystkie publikacje naukowe opisujące rezultaty badań finansowanych z publicznych lub niepublicznych grantów muszą zostać opublikowane w otwartych czasopismach lub na otwartych platformach albo zostać natychmiast udostępnione w otwartych repozytoriach, bez czasowego embarga;

  • Autorzy lub ich instytucje zachowują majątkowe prawa autorskie do swoich publikacji, które muszą zostać udostępnione na otwartej licencji, najlepiej Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY);

  • Jeżeli za publikowanie w otwartym dostępie pobierane są opłaty, są one pokrywane przez instytucje finansujące lub naukowe, a nie indywidualnie przez badaczy. Uznaje się, że wszyscy badacze powinni móc publikować swoje prace w otwartym dostępie;

  • Plan S stosuje się do wszystkich recenzowanych publikacji opartych na rezultatach badań sfinansowanych w całości lub części przez członków cOAliton S. Odnosi się do artykułów naukowych;

  • Do końca 2021 r. cOAliton S ma wypracować stanowisko odnośnie monografii irozdziałów w książkach, włącznie z procedurami ich wdrażania;

Plan S - tekst w języku angielskim
, dostępny na stronie cOAlition S
Plan S - tłumaczenie na język polski, dostępne w serwisie Otwarta Nauka
Kto przyjął Plan S?
Aktualności dotycące wdrażania Planu S

Przydatne linki

Ścieżki publikacujne zgodne z Planem S
Czasopisma a zgodność z Planem S: wyszukiwarka

Zalecenia i wytyczne

Horyzont 2020 w skrócie
Materiały i dokumenty MNiSW nt. otwartego dostępu
Plan S - Making full and immediate Open Access a reality