Bazy

CORE : baza agreguje pełne teksty z otwartych naukowych czasopism i repozytoriów całego świata. Umożliwia wyszukiwanie tekstowe, filtrowanie otrzymanych wyników według różnych kryteriów.

Czasopisma

DOAJ (Directory of Open Access Journal): portal utworzony przez Lund University Libraries. Zawiera informacje o pełnotekstowych, naukowych czasopismach elektronicznych w wolnym dostępie. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich. Lista jest stale wzbogacana o nowe tytuły.

Czasopisma w wolnym dostępie (Platforma Otwartej Nauki): polskie czasopisma naukowe z różnych dyscyplin naukowych.

FBC czasopisma: czasopisma ze zbiorów polskich instytucji kultury i nauki w zasobie Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Książki

DOAB (Directory of Open Access Books) : katalog zawierający informacje o recenzowanych książkach naukowych umieszczanych przez wydawców w otwartym dostępie. Wszystkie teksty są udostępniane na otwartych licencjach Creative Commons. Książki można wyszukiwać wg autora, tytułu, słów kluczowych, słów z abstraktów, wydawcy i roku.

OpenStax :OpenStax College to organizacja non-profit będąca inicjatywą Rice University z Houston. Przygotowują darmowe e-podręczniki na poziomie szkoły średniej i pierwszych lat studiów. Każdą z książek możemy przeglądać online, możemy też ściągnąć jako PDF. Pierwszym podręcznikiem w języku polskim dostępnym na platformie jest podręcznik fizyki.

Repozytoria

OPENDOAR (Directoryof Open Access Repositories) - serwis zwierający listę repozytoriów z całego świata realizujących postulat bezpłatnego dostępu do wiedzy oraz ideę otwartej nauki.

OATD (Open Access Theses and Dissertations)
- baza danych zawierająca informacje o pracach dyplomowych i rozprawach naukowych, publikowanych na całym świecie, do których dostęp jest darmowy. Dane zawarte w bazie pochodzą z ponad 1000 instytucji, szkół wyższych, ośrodków naukowych.

ROAR (Registry of Open Access Repositories) - spis archiwów cyfrowych z całego świata, różne dziedziny wiedzy.

Repozytoria dziedzinowe na świecie

OAD - serwis tworzony w Simmons College -repozytoria dziedzinowe (np. architektura, budownictwo, ekonomia, medycyna, rolnictwo).

Internet Archive - instytucja non-profit - zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zasobów multimedialnych. Archiwum zawiera gromadzone dawne wersje wszystkich, ogólnodostępnych stron WWW z całego świata, dawne wersje wszelkiego oprogramowania, filmy, książki, nagrania dźwiękowe, nagrania programów telewizyjnych itp. Archiwum jest udostępniane bezpłatnie historykom, naukowcom i do celów edukacyjnych. Część archiwów jest dostępna dla każdego.

Polskie repozytoria

Wybrane polskie repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe:

CEON - ogólnopolskie repozytorium naukowe

AMUR – repozytorium  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

RUW - repozytorium prac doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego

RUMAK – repozytorium  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

SUW – repozytorium Politechniki Krakowskiej

IBB PAS – repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

ENY –  repozytorium Politechniki Wrocławskiej

RUŁ – repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

RePolis – repozytorium publikacji naukowych Politechniki Śląskiej

RUB – repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej - repozytorium Politechniki Warszawskiej

Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Most Wiedzy  Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy Politechniki Gdańskiej - repozytorium Politechniki Gdańskiej

Open AGH otwarte zasoby edukacyjne - repozytorium Akademii Górniczo-Hutniczej

Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe na świecie

europeana logo EUROPEANA - biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie


Biblioteki cyfrowe w Polsce

Federacja Bibliotek Cyfrowych logo

 FBC - Polskie biblioteki cyfrowe i repozytoria działające w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC)