pdf icon   Regulamin Biblioteki Głównej UPH
pdf icon   Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej
pdf icon   Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług w systemie biblioteczno-informacyjnym UPH
pdf icon   Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług w bibliotece specjalistycznej systemu biblioteczno-informacyjnego UPH
pdf icon   Cennik opłat obowiązujący w Bibliotece Głównej UPH
pdf icon   Klauzula informacyjna RODO
pdf icon   Upoważnienie do odbioru materiałów bibliotecznych
pdf icon   Pełnomocnictwo do uzyskania potwierdzenia braku zaległości względem bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UPH
pdf icon   Zasady korzystania z szafek skrytkowych w Bibliotece Głównej UPH
pdf icon   Zasady korzystania z sali pracy zespołowej Biblioteki Głównej UPH