Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oferuje następujące usługi:

 • udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach i w Oddziale Informacji Naukowej wszystkim użytkownikom;
 • udostępnianie krótkoterminowe;
 • wypożyczanie książek realizowane w oparciu o katalog komputerowy;
 • udostępnianie zbiorów innych bibliotek w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej ;
 • udostępnianie źródeł elektronicznych w Oddziale Informacji Naukowej, w sieci uniwersyteckiej oraz przez stronę WWW;
 • usługi informacyjne (katalogowe, bibliograficzne, faktograficzne) w oparciu o bazy danych i katalog komputerowy);
 • szkolenia biblioteczne studentów I roku studiów oraz grup seminaryjnych w zakresie wykorzystywania źródeł informacji;
 • praktyki studenckie dla studentów bibliotekoznawstwa oraz praktyki i szkolenia zawodowe dla bibliotekarzy;
 • obsługę wycieczek i gości;
 • usługi reprograficzne, w tym: Zamów kopię;
 • dostęp do Internetu.