Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oferuje następujące usługi:

  • udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach, bibliotekach specjalistycznych i Oddziale Informacji Naukowej wszystkim użytkownikom;
  • wypożyczanie książek realizowane w oparciu o katalog komputerowy;
  • udostępnianie zbiorów innych bibliotek w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej ;
  • udostępnianie źródeł elektronicznych w Oddziale Informacji Naukowej, w sieci uniwersyteckiej oraz przez stronę WWW;
  • usługi informacyjne (katalogowe, bibliograficzne, faktograficzne) w oparciu o bazy danych i katalog komputerowy);
  • szkolenia biblioteczne studentów I roku studiów oraz grup seminaryjnych w zakresie wykorzystywania źródeł informacji;
  • praktyki studenckie dla studentów bibliotekoznawstwa oraz praktyki i szkolenia zawodowe dla bibliotekarzy;
  • obsługę wycieczek i gości;
  • usługi reprograficzne;
  • dostęp do Internetu.