• Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki w czytelniach mają wszyscy zainteresowani. Szczegółowe zasady korzystania z Czytelni określa Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług w systemie biblioteczno-informacyjnym UPH - wersja dostepna cyfrowo (285 KB)
  • W Bibliotece Głównej znajduje się 5 czytelni: Ogólna, Internetowa, Wydawnictw Ciągłych + Kabiny Pracy Indywidualnej, Zbiorów Specjalnych i Czytelnia Baz Danych w Oddziale Informacji Naukowej.
  • Czytelnie: Ogólna, Internetowa, Wydawnictw Ciągłych + Kabiny Pracy Indywidualnej – tworzą obszar zamknięty bramkami  elektronicznymi, w obrębie którego czytelnicy mogą skorzystać ze skanera (Czytelnia Ogólna - I piętro, Czytelnia Wydawnictw Ciągłych - II piętro).
  • Czytelnie dysponują bogatymi księgozbiorami, udostępnianymi na zasadach wolnego dostępu do półek. Odwiedzający czytelnie mogą samodzielnie korzystać ze zgromadzonego w nich zasobu. Po wykorzystaniu materiały należy odłożyć na stojące obok regałów wózki. We wszystkich czytelniach znajdują się komputery z dostępem do katalogu

Czytelnia Ogólna (I piętro)
tel. 25 643 17 66
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 8.00-18.00
piątek-sobota: 8.00-15.30

czytelnia ogólna. zdjęcie

Czytelnia Ogólna to największa czytelnia Biblioteki - jej księgozbiór liczy około 30.000 książek. Można tu znaleźć bogaty zbiór wydawnictw informacyjnych (encyklopedii, słowników, bibliografii, biografii) oraz podstawowe podręczniki i monografie. Księgozbiór ułożony jest wg działów, a w obrębie działów – numerycznie według sygnatur. Wykaz działów Czytelni Ogólnej (PDF 73 KB - dostępny cyfrowo)
Czytelnia dysponuje skanerem.
Istnieje możliwość krótkotermionowego wypożyczenia (strona www) zbiorów z czytelni.
Udostępnianie na miejscu w Regulaminie BG - wersja dostępna cyfrowo (PDF 286 KB)

 


Czytelnia Internetowa
tel. 25 643 17 66

Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 8.00-18.00
piątek-sobota:8.00-15.30

czytelnia internetowa zdjęcieMożna tu w ramach 2 godzinnej sesji skorzystać bezpłatnie z Internetu i podstawowych edytorów tekstu. Prawo do korzystania mają tylko Czytelnicy posiadający: kartę biblioteczną BG UPH lub Elektroniczną Legitymację Studencką UPH. Czytelnia dysponuje nagrywarką.

Każdy użytkownik korzystający z sieci jest zobowiązany posługiwać się osobistym hasłem dostępu.
Hasła obowiązują przy korzystaniu z Czytelni Internetowej, Czytelni Baz Danych i wszystkich innych komputerów z dostępem do Internetu w sieci bibliotecznej.

 

 

 


Czytelnia Wydawnictw Ciągłych i Czasopism Bieżących,
Kabiny Pracy Indywidualnej, Sala Pracy Zespołowej
(II piętro)
tel. 25 643 17 69
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 8.00-8.00-18.00
piątek-sobota: 8.00-15.30

Czytelnia Wydawnictw Ciągłych udostępnia wydawnictwa periodyczne (gazety, czasopisma) i wydawnictwa zbiorowe, publikowane przez uczelnie wyższe i inne instytucje naukowe. W czytelni  znajduje się katalog kartkowy, informujący o pełnym zasobie. Zbiory z bieżącego roku znajdują się w czytelni, w wolnym dostępie. Zasoby archiwalne czasopism znajdują się w magazynie. Część czasopism można zamówić poprzez katalog Integro (gdy przy tytule czasopisma widnieje opcja Zamów). Na czasopisma niedostępne w katalogu online należy wypisać tradycyjny rewers, po uprzednim sprawdzeniu w katalogu kartkowym.
Wydawnictw ciągłych nie wypożycza się poza obręb Biblioteki. Czytelnia dysponuje skanerem.


kabiny pracy. zdjęcieKabiny Pracy Indywidualnej - wyposażone w komputery z dostępem do Internetu i MS Office. Korzystanie z nich jest bezpłatne. 3 kabiny dostosowane są do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników.
Z kabin korzystać mogą: pracownicy UPH i Wyższego Seminarium Duchownego, studenci ostatniego roku studiów UPH, WSD, studenci studiów podyplomowych UPH, inne osoby za zgodą kierownika Oddziału Obsługi Użytkowników.
 
Zasady korzystania z Kabin Pracy Indywidualnej - wersja dostępna cyfrowo (PDF 286 KB)

 

 


Sala Pracy Zespołowej: korzystać z niej mogą pracownicy, doktoranci i studenci UPH po okazaniu odpowiednich dokumentów i zapoznaniu się z regulaminem. Osoby, które chcą w Sali Pracy Zespołowej skorzystać z materiałów bibliotecznych, powinny przygotować listę z zapotrzebowaniem i złożyć ją u bibliotekarza w odpowiedniej czytelni przynajmniej dobę przed zajęciami w Sali.

Zasady korzystania z Sali Pracy Zespołowej - wersja dostępna cyfrowo (PDF 79 KB)


Czytelnia Zbiorów Specjalnych (II piętro)
tel. 25 643 17 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa: 8.00-18.00
czwartek - piątek: 8.00-15.30
sobota: NIECZYNNE

czytelnia zbiorów specjalnych. zdjęcieCzytelnia Zbiorów Specjalnych udostępnia specjalne zespoły dokumentów: starodruki, albumy, zbiory elektroniczne, kartograficzne, ikonograficzne, muzyczne, audiowizualne, fotograficzne, filatelistyczne, normy, mikroformy, literaturę wydaną poza cenzurą, dokumenty życia społecznego itp. W Czytelni znajduje się: 13 miejsc (w tym 7 stanowisk komputerowych),  sala telewizyjna na 16 miejsc, sprzęt audio-video oraz wyposażenie dla czytelników niepełnosprawnych (powiększalniki tekstu, monitory dotykowe, drukarka brajlowska itp.).
Zbiorów nie wypożycza się poza obręb Biblioteki. 

 

 

 


Pracownicy Czytelni Zbiorów Specjalnych tworzą Bibliotekę Cyfrową UPH (strona www) oraz współtworzą Akademicką Bibliotekę Cyfrową (strona www), platformę cyfrową materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych.

Zbiory specjalne w Regulaminie BG - wersja dostępna cyfrowo (PDF 286 KB)

 


Czytelnia Baz Danych  (Oddział Informacji Naukowej, parter)
tel. 25 643 17 48
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 8.00-18.00
piątek-sobota: 8.00-15.30

czytelnia baz danych. zdjęcieCzytelnia Baz Danych Oddziału Informacji Naukowej wyposażona jest w 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, na których udostępniane są zasoby elektroniczne dostępne w Bibliotece. Czytelnia oferuje dostęp do wielu polskich i zagranicznych baz bibliograficznych i pełnotekstowych, dostępnych na miejscu, w ramach sieci uczelnianej UPH lub ogólnodostępnej. Tu wyszukiwane są opracowania i materiały źródłowe do prac seminaryjnych, magisterskich, naukowo-badawczych. Prawo do korzystania mają wszyscy zainteresowani.

Zbiory elektroniczne w Regulaminie Biblioteki Głównej - wersja dostępna cyfrowo (PDF 286 KB)