• Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki w czytelniach mają wszyscy zainteresowani. Szczegółowe zasady korzystania z Czytelni określa Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług w systemie biblioteczno-informacyjnym UPH - wersja dostepna cyfrowo
  • W Bibliotece Głównej znajduje się 5 czytelni: Ogólna, Internetowa, Wydawnictw Ciągłych + Kabiny Pracy Indywidualnej, Zbiorów Specjalnych i Czytelnia Baz Danych w Oddziale Informacji Naukowej.
  • Czytelnie: Ogólna, Internetowa, Wydawnictw Ciągłych + Kabiny Pracy Indywidualnej – tworzą obszar zamknięty bramkami  elektronicznymi, w obrębie którego czytelnicy mogą skorzystać ze skanera (Czytelnia Ogólna - I piętro, Czytelnia Wydawnictw Ciągłych - II piętro).
  • Czytelnie dysponują bogatymi księgozbiorami, udostępnianymi na zasadach wolnego dostępu do półek. Odwiedzający czytelnie mogą samodzielnie korzystać ze zgromadzonego w nich zasobu. Po wykorzystaniu materiały należy odłożyć na stojące obok regałów wózki. We wszystkich czytelniach znajdują się komputery z dostępem do katalogu

Czytelnia Ogólna (I piętro)
tel. 25 643 17 66
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.30
środa - czwartek: 10.00  -18.00
piątek - sobota: 8.00 - 15.30

czytelnia ogólna. zdjęcie

Czytelnia Ogólna to największa czytelnia Biblioteki - jej księgozbiór liczy ponad 30.000 książek. Można tu znaleźć bogaty zbiór wydawnictw informacyjnych (encyklopedii, słowników, bibliografii, biografii) oraz podstawowe podręczniki i monografie. Księgozbiór ułożony jest wg działów, a w obrębie działów – numerycznie według sygnatur. Wykaz działów Czytelni Ogólnej - wersja dostępna cyfrowo
Czytelnia dysponuje skanerem.
Istnieje możliwość krótkotermionowego wypożyczenia (strona www) zbiorów z czytelni.

 


Czytelnia Internetowa
tel. 25 643 17 66

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.30
środa - czwartek: 10.00  -18.00
piątek - sobota: 8.00 - 15.30

czytelnia internetowa zdjęciePrawo do korzystania mają tylko Czytelnicy posiadający: kartę biblioteczną BG UPH lub Elektroniczną Legitymację Studencką UPH. Czas pracy na komputerach może być limitowany. Czytelnia dysponuje nagrywarką. Można tu skorzystać z podstawowych edytorów tekstu.

Każdy użytkownik korzystający z sieci jest zobowiązany posługiwać się osobistym hasłem dostępu.
Hasła obowiązują przy korzystaniu z Czytelni Internetowej, Czytelni Baz Danych i wszystkich innych komputerów z dostępem do Internetu w sieci bibliotecznej.

 

 

 


Czytelnia Wydawnictw Ciągłych i Czasopism Bieżących,
Kabiny Pracy Indywidualnej, Sala Pracy Zespołowej
(II piętro)
tel. 25 643 17 69
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.30
środa - czwartek: 10.00  -18.00
piątek - sobota: 8.00 - 15.30

Czytelnia Wydawnictw Ciągłych udostępnia wydawnictwa periodyczne (gazety, czasopisma) i wydawnictwa zbiorowe, publikowane przez uczelnie wyższe i inne instytucje naukowe. Zbiory z bieżącego roku znajdują się w czytelni, w wolnym dostępie. Zasoby archiwalne czasopism znajdują się w magazynie. Część czasopism można zamówić poprzez katalog Integro (gdy przy tytule czasopisma widnieje opcja Zamów). Na czasopisma niedostępne w katalogu online należy wypisać tradycyjny rewers, po uprzednim sprawdzeniu w katalogu.
Wydawnictw ciągłych nie wypożycza się poza obręb Biblioteki. Czytelnia dysponuje skanerem.


kabiny pracy. zdjęcieKabiny Pracy Indywidualnej - wyposażone w komputery z dostępem do Internetu i MS Office. Korzystanie z nich jest bezpłatne. 3 kabiny dostosowane są do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników.
Z kabin korzystać mogą: pracownicy UPH i Wyższego Seminarium Duchownego, studenci ostatniego roku studiów UPH, WSD, studenci studiów podyplomowych UPH, inne osoby za zgodą kierownika Oddziału Obsługi Użytkowników.
 

 

 


Sala Pracy Zespołowej: korzystać z niej mogą pracownicy, doktoranci i studenci UPH po okazaniu odpowiednich dokumentów i zapoznaniu się z regulaminem. Osoby, które chcą w Sali Pracy Zespołowej skorzystać z materiałów bibliotecznych, powinny przygotować listę z zapotrzebowaniem i złożyć ją u bibliotekarza w odpowiedniej czytelni przynajmniej dobę przed zajęciami w Sali.

Zasady korzystania z Sali Pracy Zespołowej - wersja dostępna cyfrowo


Czytelnia Zbiorów Specjalnych (II piętro)
tel. 25 643 17 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.30
środa - czwartek: 10.00  -18.00
piątek - sobota: 8.00 - 15.30

czytelnia zbiorów specjalnych. zdjęcieCzytelnia Zbiorów Specjalnych udostępnia specjalne zespoły dokumentów: starodruki, albumy, zbiory elektroniczne, kartograficzne, ikonograficzne, muzyczne, audiowizualne, fotograficzne, filatelistyczne, normy, mikroformy, literaturę wydaną poza cenzurą, dokumenty życia społecznego itp. W Czytelni znajduje się: 13 miejsc (w tym 6 stanowisk komputerowych),  sala telewizyjna na 16 miejsc, sprzęt audio-video oraz wyposażenie dla czytelników niepełnosprawnych (powiększalniki tekstu, monitory dotykowe, drukarka brajlowska, multilektor itp.).
Zbiorów nie wypożycza się poza obręb Biblioteki. 

 W czytelni dostępny jest skaner.

 

 


Pracownicy Czytelni Zbiorów Specjalnych tworzą Bibliotekę Cyfrową UPH (strona www) oraz współtworzą Akademicką Bibliotekę Cyfrową (strona www), platformę cyfrową materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych.

Zbiory specjalne w Regulaminie BG - wersja dostępna cyfrowo

 


Czytelnia Baz Danych  (Oddział Informacji Naukowej, parter)
tel. 25 643 17 48
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.30
środa - czwartek: 10.00  -18.00
piątek - sobota: 8.00 - 15.30

czytelnia baz danych. zdjęcieCzytelnia Baz Danych Oddziału Informacji Naukowej wyposażona jest w 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, na których udostępniane są zasoby elektroniczne dostępne w Bibliotece. Czytelnia oferuje dostęp do wielu polskich i zagranicznych baz bibliograficznych i pełnotekstowych, dostępnych na miejscu, w ramach sieci uczelnianej UPH lub ogólnodostępnej. Tu wyszukiwane są opracowania i materiały źródłowe do prac seminaryjnych, magisterskich, naukowo-badawczych. Prawo do korzystania mają wszyscy zainteresowani.

Zbiory elektroniczne w Regulaminie Biblioteki Głównej - wersja dostępna cyfrowo