W tym menu prezentowane są zbiory biblioteczne dostępne poprzez katalog komputerowy, zgromadzone w czytelniach, w tym zbiory specjalne oraz elektroniczne źródła informacji, w skład których wchodzą: bazy danych, czasopisma elektroniczne, e-książki oraz polecane źródła internetowe.

 Katalog Integro - filmy instruktażowe tłumaczone na PJM

 
Większość licencjonowanych baz danych i czasopism elektronicznych dostępna jest z komputerów w sieci uniwersyteckiej. Z niektórych baz danych (głównie na dyskach optycznych CD-ROM) można korzystać w Oddziale Informacji Naukowej.