Zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania z bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych. Poniżej, w przeglądarce prezentujemy ogólnodostępne bazy. (Pełnotekstowe konsorcja zagraniczne dostępne są w sieci uczelnianej i poprzez usługę VPN )

Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie baz danych prosimy kierować do: Oddziału Informacji Naukowej BG


BAZY DANYCH
Jeśli nie znasz nazwy bazy, kliknij  WYŚLIJ,
wywołasz spis dostępnych baz.


DOSTĘPY TESTOWE


emerald Emerald Insight to wielodziedzinowa baza oferująca dostęp do ponad 300 recenzowanych  e-czasopism w 13 kolekcjach tematycznych.
Lista dostępnych tytułów czasopism >>
Baza dostępna w testach z komputerów sieci uczelnianej w terminie: 16 kwietnia - 18 maja br.
cabi CAB Abstracts zawiera ponad 9 mln rekordów, 410,000 pełnych tekstów artykułów, materiałów konferencyjnych i raportów z zakresu rolnictwa, leśnictwa, nauk biomedycznych oraz dyscyplin pokrewnych (omawiane tematy to m.in.: ekonomia, biopaliwa, biotechnologia, biobezpieczeństwo i bioterroryzm, chemia, zmiany klimatyczne, ekoturystyka oraz wiele innych).
Wejście >>
Baza dostępna w testach z komputerów sieci uczelnianej do 20 maja br. 
Ebook Central.ProQuest Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z kolekcji książek elektronicznych Academic Complete dostępnej na platformie ProQuest Ebook Central. Zawiera ona blisko 140 tys. tytułów książek z różnych dziedzin nauki. Pełna lista kategorii dostępna TUTAJ >>
Aby w pełni korzystać z Kolekcji, należy założyć konto na komputerze w sieci UPH. Posiadacz konta: zyskuje szybki dostęp do wybranych tytułów, może pobrać interesującą publikację, dodać zakładkę lub przypis oraz stworzyć wirtualną półkę z ulubionymi książkami (zakładka Bookshelf).
Załóż konto na Proquest Ebook Central  >>
Kolekcja w testach do 30 kwietnia br. dostępna z komputerów sieci uczelnianej oraz w domu (tylko dla posiadaczy konta na platformie ProQuest Ebook Central).
proQuest PQDT Global ProQuest Dissertations & Theses Global zawiera 4 miliony prac dyplomowych i rozpraw naukowych (w wersji elektronicznej) z całego świata, z różnych dziedzin nauki. Jest oficjalnym archiwum dysertacji dla Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, każdego roku dodawanych jest tutaj 130 tys. nowych prac. Baza dostępna w testach z komputerów sieci uczelnianej w dn. 29 marca-23 maja br.
Academic Search Ultimate Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera pełne teksty czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej.
 Wejście  >>
Baza dostępna w testach z komputerów sieci uczelnianej w dn. 1 marca-31 maja br.  

10021 active full-text journals and magazines,
9017 active full-text peer-reviewed journals,
6506 active full-text peer-reviewed journals with no embargo,
5254 active full-text journals indexed in Web of Science or Scopus.

Kategorie:
Animal science
Anthropology
Astronomy
Biology
Chemistry
Engineering
Ethnic and multicultural studies
General science
Geography
Geology
Law
Mathematics
Music
Pharmaceutical sciences
Physics
Psychology
Religion and philosophy
Science and technology
Veterinary science
Women's studies
Zoology
Business Source Ultimate Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami.
Wejście  >>
Baza dostępna w testach z komputerów sieci uczelnianej w dn. 1 marca-31 maja br.  

3507 active full-text journals and magazines,
2112 active full-text peer-reviewed journals,
1401 active full-text peer-reviewed journals with no embargo,
1103 active full-text journals indexed in Web of Science or Scopus.

Kategorie:
Accounting
Administration
Banking
Economics
Finance
Human resources
Management
Marketing
Humanities Source Humanities Source jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.000 czasopism i zawiera pełny tekst około 1.500 czasopism. Udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych. Wejście  >>
Baza dostępna w testach z komputerów sieci uczelnianej w dn. 27 marca- 25 maja br.