Zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania z bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych. Pełnotekstowe konsorcja zagraniczne dostępne są w sieci uczelnianej poprzez system HAN. Poniżej, w przeglądarce prezentujemy ogólnodostępne bazy.
BAZY DANYCH
Jeśli nie znasz nazwy bazy, kliknij  SZUKAJ,
wywołasz spis dostępnych baz.

Lex

Zapewnia dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Polska Bibliografia Lekarska

Baza danych tworzona jest w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.  Baza oferuje dostęp do opisów bibliograficznych i abstraktów.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie baz danych prosimy kierować do: Oddziału Informacji Naukowej BG

Bazy w testach
Biblioteka Główna oferuje dostęp testowy do MIT Press Dircect ebook. To kolekcja ponad 3 tys. e-książek z różnych dziedzin nauki.  Baza dostępna w testach do 31 lipca br.

Zakres tematyczny:
Architecture
Arts
Biomedical Sciences
Business
Cognitive Sciences
Computer Science
Cultural Studies
Design
Digital Humanities & New Media
Economics
Education
Engineering
Environment
Game Studies
Humanities
Information Science
Linguistics & Language
Mathematics & Statistics
Neuroscience
Philosophy
Physical Sciences
Science, Technology & Society
Social Sciences
Urbanism
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH