Zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania z bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych. Pełnotekstowe konsorcja zagraniczne dostępne są w sieci uczelnianej poprzez system HAN lub usługę VPN. Poniżej, w przeglądarce prezentujemy ogólnodostępne bazy.
BAZY DANYCH
Jeśli nie znasz nazwy bazy, kliknij  WYŚLIJ,
wywołasz spis dostępnych baz.

Lex

Zapewnia dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Polska Bibliografia Lekarska

Baza danych tworzona jest w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.  Baza oferuje dostęp do opisów bibliograficznych i abstraktów.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie baz danych prosimy kierować do: Oddziału Informacji Naukowej BG

Bazy w testach

SAGE Business Cases
to zbiór studiów przypadków biznesowych pochodzących z różnorodnych źródeł. Platforma zapewnia wykładowcom, studentom i naukowcom nieograniczony dostęp 3 581 przykładów ze świata biznesu. Kolekcja zawiera między innymi tematy: przedsiębiorczość, księgowość, zarządzanie opieką zdrowotną, przywództwo. Baza dostępna w testach do 15 kwietnia br.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPHSAGE Journals publikuje ponad 1000 najbardziej wpływowych czasopism z różnych dziedzin nauki, m. in. z zakresu medycyny, edukacji, nauk ścisłych i humanistycznych. Baza dostępna w testach do 15 kwietnia br.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPHSAGE Knowledge: poprzez tą platformę mamy dostęp do następujących typów materiałów multidyscyplinarnych: Books (4 672) - w tym: Reference (1038), Encyclopedias (266), Handbooks (384), Dictionaries (3), Debates (12), Major Works (373) oraz dodatkowo Business Cases (3 581). Baza dostępna w testach do 15 kwietnia br.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
eBook Subscription Harvard Business Publishing
: kolekcja książek elektronicznych na platformie EBSCO zawierająca ponad 600 tytułów z zakresu ekonomii, biznesu, przedsiębiorczości i finansów. Dostępna w testach do 31 maja br.


siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Bloomsbury Digital Resources:
wolny dostęp do poniższych zasobów do 20 maja br.

Bloomsbury Applied Visual Arts Bloomsbury Collections
Bloomsbury Education and Childhood Studies

Bloomsbury Food Library

Bloomsbury Medieval Studies

Churchill Archive