Zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania z bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych. Pełnotekstowe konsorcja zagraniczne dostępne są w sieci uczelnianej poprzez system HAN. Poniżej, w przeglądarce prezentujemy ogólnodostępne bazy.

Lex

Zapewnia dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
Instrukcja logowania >>

Polska Bibliografia Lekarska

Baza danych tworzona jest w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.  Baza oferuje dostęp do opisów bibliograficznych i abstraktów.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie baz danych prosimy kierować do: Oddziału Informacji Naukowej BG (strona www)

Inforlex administracja

Baza zawierająca czasopisma z zakresu prawa, administracji i rachunkowości oraz akty prawne (z oznaczeniem aktualności), orzeczenia i interpretacje urzędowe, komentarze prawne, pełne teksty książek i poradników, narzędzia, druki, instrukcje, wideoszkolenia. Baza dostępna do końca 2022 r. tylko na komputerach Biblioteki Głównej - w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH (parter) oraz w Kabinach Pracy Indywidualnej (II piętro).
Dostępne czasopisma:

  • Dziennik Gazeta Prawna
  • Gazeta Samorządu I Administracji
  • Monitor Prawa Pracy I Ubezpieczeń
  • Monitor Zamówień Publicznych
  • Personel I Zarządzanie
  • Poradnik Gazety Prawnej
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Rachunkowość Budżetowa
  • Serwis Prawno Pracowniczy

The Royal Society of Chemistry’s (RSC)

Oferuje ponad 40 tytułów czasopism i 6 baz danych z zakresu chemii oraz nauk pokrewnych (m.in. biologii, biofizyki, medycyny, fizyki, inżynierii). Dostępna w zasobach Biblioteki Głównej do końca 2021 r. na komputerach sieci uczelnianej ipoprzez system HAN.

Lista dostępnych czasopism - w
ersja dostępna cyfrowo

siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH