Zgodnie z umowami licencyjnymi dotyczącymi korzystania z czasopism elektronicznych, zabronione jest automatyczne pobieranie tekstów, kopiowanie całych zeszytów danego czasopisma, tworzenie lokalnych archiwów. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie skopiowanych materiałów do celów komercyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować zablokowanie dostępu do serwisu.

Czasopisma dostępne w sieci uczelnianej:

Multiwyszukiwarka EDS: przeszukuje zasoby elektroniczne oraz katalog online Biblioteki Głównej UPH:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
EBSCO: licencja obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym 8 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje.

EBSCOhost Web:

siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

EBSCO Business Searching Interface:

siec Wejście do bazy z sieci UPH internet  Wejście do bazy spoza UPH 
Full Text Finder (FTF): wyszukiwarka zasobów:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Infona: archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.

siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

ProQuest
: pakiet obejmuje 42 bazy zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje. Listę dostępnych baz znajdziesz tutaj.

siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

The Royal Society of Chemistry’s (RSC)
oferuje ponad 40 tytułów czasopism i 6 baz danych z zakresu chemii oraz nauk pokrewnych (m.in. biologii, biofizyki, medycyny, fizyki, inżynierii). Dostępna w zasobach Biblioteki Głównej do końca 2021 r. na komputerach sieci uczelnianej ipoprzez system HAN.

siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH


ScienceDirect
: elektroniczne wersje czasopism wydawnictw: Elsevier, Academic Press i Harcourt Health Science są udostępnianie w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, która obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych. Kolekcja zawiera artykuły z dziedzin takich jak matematyka, fizyka, astronomia, chemia i inżynieria chemiczna, informatyka, nauki techniczne, energetyka, technologia, ochrona środowiska, materiałoznawstwo, nauki społeczne, nauki biologiczne, rolnictwo, medycyna kliniczna.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
Lancet:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
Lancet Infectious Diseases:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
Lancet Neurology:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
Lancet Oncology:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Scopus: wielodziedzinowa baza danych wydawnictwa Elsevier. Zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych i serii książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz społecznych. Obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

SpringerLink: Licencja Springer w roku 2019 obejmuje 2243 czasopisma bieżące oraz 453 czasopisma archiwalne, wraz ze wszystkimi rocznikami dostępnymi na serwerze wydawcy, przy czym dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie. Ponadto na serwerze wydawcy dostępne są ok. 600 czasopisma Open Access.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Taylor&Francis: dostęp do bieżących i archiwalnych numerów czasopism: International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, dostęp do archiwalnych numerów czasopisma: Intelligence and National Security (2014-2015 pełen zasób, 2012-2013 wybrane artykuły i abstrakty) na serwerze wydawcy Taylor&Francis.

Strategic Defence & Security Studies:
zakres tematyczny kolekcji: Conflict, Security & Strategic Studies ; Politics & International Relations ; Strategic Studies ; Politics ; International Relations. Kolekcja obejmuje 42 tytuły czasopism dostępnych w pełnym tekście od 1997 roku. Sposób wyszukiwania: w ogólne okno wyszukiwawcze należy wpisać wybrany tytuł czasopisma z listy. Kolekcja dostępna do końca 2021 roku.

Lista tytułów czasopism dostępnych w kolekcji - wersja dostępna cyfrowo

siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPHWeb of Science
:
 platforma obejmuje różne bazy danych i programy naukowe firmy Clarivate Analytics. W ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej udostępnione są bazy Web of Science, Medline, pochodna baza bibliometryczna Journal Citation Reports (JCR). Rekordy zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska)
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
Master Journal List:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH
Journal Citation Reports:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Wiley Online Library: czasopisma Full Collection 2018, w tym 1400 tytułów bieżących z rocznikami od 1997. Dostępna jest także lista tytułów w kolekcji Full Collection 2019.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Nature: dostęp do roczników od 2010 w ramach ogólnopolskiej licencji akademickiej z serwera wydawcy Nature Publishing Group.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Science: dostęp do roczników od 1997 w ramach ogólnopolskiej licencji akademickiej z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Polskie czasopisma w wolnym dostępie:

Serwisy ogólnodostępne: