Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Stanowiska z dostępem do wypożyczalni Academica znajdują się na I piętrze w Czytelni z kolekcją filologiczno-historyczną.

Regulamin Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Academica (PDF 332 KB)

Regulamin użytkownika Academica (PDF 315 KB)

Podręcznik Czytelnika CWPN Academica (PDF 5163 KB)

Academica na YouTube (strona www)


Wirtualna Biblioteka Nauki: przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH


Elsevier:
1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015. Zachęcamy do korzystania.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Ibuk Libra:
pierwsza w Polsce czytelnia online podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców (PWN, WNT, Wolters Kluwer Polska ). Aby korzystać z IBUK LIBRA, należy utworzyć osobiste konto MY IBUK. Umożliwia ono dodatkowo danemu użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem, czytanie publikacji na urządzeniach mobilnych (i-Phone/ i-Pad, Android) i przeprowadzanie innych operacji.
MY IBUK umożliwia danemu użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem:
 • wyszukiwanie wewnątrztekstowe,
 • dodawanie zakładek,
 • zaznaczanie fragmentów tekstu,
 • wprowadzanie własnych notatek,
 • tagowanie fragmentów,
 • eksport notatek (prześlij / udostępnij notatkę / zakładkę),
 • wstawianie przypisów.
Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej i spoza niej wyłącznie poprzez system HAN, na stronie: http://han.uph.edu.pl/han/ibuk-libra/


Infona:
archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH


Springer:
W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowych dostępów testowych. Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, 16.653 e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 e-książki anglojęzyczne wydane w roku 2017 oraz 10.026 e-książek anglojęzycznych wydanych w roku 2018. W roku 2019 i następnych planowane są w miarę dostępności środków zakupy zasobów, które na razie są dostępne testowo:
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

LEX Monografie:
jest największą na rynku bazą monografii, omawiającą szerokie spektrum zagadnień prawnych, według stanu na lipiec 2011 r., blisko 600 elektronicznych wersji książek, z zakresu prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, konstytucyjnego, pracy i europejskiego.
LEX Monografie to elektroniczne wersje tytułów wydanych w postaci książkowej nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer pod markami: LEX, ABC, Oficyna, Zakamycze w ramach serii: Poradniki branżowe, Biblioteka Sądowa, Monografie, Biblioteka Prawa Handlowego, Biblioteka Prawa Spółek.
Dostęp do zasobów: Oddział Informacji Naukowej.

Nasbi: oparta na nowoczesnej technologii platforma edukacyjna przeznaczona dla studentów, pracowników i kadry akademickiej. Oferuje zasoby elektroniczne z zakresu informatyki. Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej i spoza niej (wyłącznie z kodem PIN) na stronie: 
pdf icon Lista dostępnych tytułów


Wiley: 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

E-książki ogólnodostępne:

 • Otwórz książkę: cyfrowa kolekcja książek naukowych, udostępnionych przez autorów na licencji Creative Commons (strona www)
 • Biblioteka Literatury Polskiej oraz Przewodnik po literackich zasobach internetu (strona www)
 • Literatura.net.pl (port wydawniczy z wirtualnym księgozbiorem) (strona www)
 • Książki elektroniczne (wykaz na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu) (strona www)
 • Project Gutenberg udostępnia ok. 10 tys. książek, głównie anglojęzycznych z różnych dziedzin (strona www)
 • Directory of Open Access Book książki w wolnym dostępie (OA), z różnych dziedzin nauki, głównie w języku angielskim (strona www)
 • Openstax Polska: darmowe podręczniki akademickie i dla szkół średnich (strona www)