ibuk.libraSerwis IBUK LIBRA to pierwsza w Polsce czytelnia online podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców (PWN, WNT, Wolters Kluwer Polska ).Aby móc korzystać z IBUK LIBRA, należy utworzyć osobiste konto MY IBUK. Umożliwia ono dodatkowo danemu użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem, czytanie publikacji na urządzeniach mobilnych (i-Phone/ i-Pad, Android) i przeprowadzanie innych operacji.
Chcąc skorzystać z IBUK LIBRA z komputera domowego, należy zgłosić się do Oddziału Informacji Naukowej po kod PIN. Po zalogowaniu się na osobiste konto My IBUK i wpisaniu kodu, użytkownik będzie mógł korzystać z zasobów IBUK LIBRA wykupionych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
MY IBUK umożliwia danemu użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem:
 • wyszukiwanie wewnątrztekstowe,
 • dodawanie zakładek,
 • zaznaczanie fragmentów tekstu,
 • wprowadzanie własnych notatek,
 • tagowanie fragmentów,
 • eksport notatek (prześlij / udostępnij notatkę / zakładkę),
 • wstawianie przypisów.
Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej i spoza niej na stronie: http://han.uph.edu.pl/han/ibuk-libra/
Logowanie do serwisu poprzez system HAN. Wiięcej >>


pdf icon Pomoc w logowaniu
pdf icon Lista dostępnych tytułów
pdf icon Jak dodać kod PIN?

Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Safari lub Mozilla Firefox. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies
 
ibuk.light

Osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi czytanie zwykłego druku zapraszamy do korzystania z Platformy IBUK Libra Light – wirtualnej czytelni książek elektronicznych dla osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych ruchowo.

Użytkownikami Platformy IBUK Libra Light mogą być osoby:
 • niewidome,
 • posiadające niepełnosprawność wzroku lub ograniczoną zdolność postrzegania lub czytania niepoddającą się korekcji w takim stopniu, aby funkcja wzroku tej osoby stała się zasadniczo równoważna z funkcją wzroku osoby nieposiadającej takiego ograniczenia lub takiej niepełnosprawności, i w związku z tym nie są w stanie czytać utworów drukowanych w zasadniczo takim samym stopniu, co osoby nieposiadające takiego upośledzenia lub takiej niepełnosprawności,
 • ze względu na inną niepełnosprawność fizyczną nie są w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach.
Autoryzowany użytkownik musi:
 • posiadać konto biblioteczne w systemie bibliotecznym UPH,
 • zarejestrować się w serwisie IBUK Libra Light,
 • odebrać kod PIN umożliwiający korzystanie usługi.
Kody PIN można odebrać w Oddziale Informacji Naukowej (parter Biblioteki Głównej).

Logowanie do Ibuk Libra Light >>

Lista dostępnych tytułów >>