ibuk.libraSerwis IBUK LIBRA to pierwsza w Polsce czytelnia online podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców (PWN, WNT, Wolters Kluwer Polska ).Aby móc korzystać z IBUK LIBRA, należy utworzyć osobiste konto MY IBUK. Umożliwia ono dodatkowo danemu użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem, czytanie publikacji na urządzeniach mobilnych (i-Phone/ i-Pad, Android) i przeprowadzanie innych operacji.
Chcąc skorzystać z IBUK LIBRA z komputera domowego, należy zgłosić się do Oddziału Informacji Naukowej po kod PIN. Po zalogowaniu się na osobiste konto My IBUK i wpisaniu kodu, użytkownik będzie mógł korzystać z zasobów IBUK LIBRA wykupionych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
MY IBUK umożliwia danemu użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem:
  • wyszukiwanie wewnątrztekstowe,
  • dodawanie zakładek,
  • zaznaczanie fragmentów tekstu,
  • wprowadzanie własnych notatek,
  • tagowanie fragmentów,
  • eksport notatek (prześlij / udostępnij notatkę / zakładkę),
  • wstawianie przypisów.
Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej i spoza niej (wyłącznie z kodem PIN),na stronie: http://libra.ibuk.pl
pdf icon Pomoc w logowaniu
pdf icon Lista dostępnych tytułów
pdf icon Jak dodać kod PIN?

Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Safari lub Mozilla Firefox. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies