Aktualności

Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej od 5 października br. do odwołania:
Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia oraz Oddział Informacji Naukowej są dostępne dla Użytkowników według nowych zasad, podyktowanych zaostrzonym rygorem sanitarnym.

Dostępne są wyznaczone terminale katalogowe i stanowiska komputerowe.
Nie można korzystać z katalogów kartkowych i skanerów.

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki >>

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
poniedziałek - czwartek: 8.00-18.00
piątek - sobota : 8.00-15.30

Zasady funkcjonowania Biblioteki WNŚiP od 5 października br. do odwołania:
Biblioteka WNŚiP funkcjonuje wg zasad obowiązujących w Bibliotece Głównej w zakresie wypożyczania i zwrotów oraz udostępniania prezencyjnego. W Bibliotece jednocześnie może przebywać 10 osób.

Godziny otwarcia Biblioteki WNŚiP:
poniedziałek - czwartek: 8.00-17.00
piątek - sobota: 8.00-15.00