Uwaga!!! Trwa korekta wskaźników bibliometrycznych na profilach pracowniczych:
  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore 
Prosimy o cierpliwość!

Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora nr 5/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku,  w sprawie obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników, doktorantów i studentów UPH - wersja dostępna cyfrowo

Zarządzenie Rektora nr 6/2023 roku z dnia 26 stycznia 2023 roku, w sprawie w sprawie utworzenia Bazy Wiedzy UPH - wersja dostępna cyfrowo

Materiały informacyjne

Prezentacja Bazy Wiedzy UPH (PDF)

Edycja profilu Pracownika - prezentacja (PDF)

Zgłaszanie publikacji i innych osiągnięć naukowych - prezentacja (PDF)

Jak obliczyć sloty i punkty za dany rok? - film

O bazie

Baza Wiedzy UPH jest centralnym systemem ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jenocześnie pełni funkcję repozytorium instytucjonalnego.
Platforma ma wbudowany mechanizm formalnej oceny publikacji naukowych. Punktacja nadawana jest automatycznie publikacjom od 2017 r., zgodnie z obowiązującymi aktualnymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Baza została wdrożona w ramach projektu Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój. Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze środków NCBiR). System funkcjonuje w ramach oprogramowania Omega-PSIR. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie i funkcjonowanie Bazy Wiedzy UPH jest Biblioteka Główna.

Administratorzy

mgr Jowita Sobiczewska:
administrator merytoryczny, zarządzanie rodzajami kont
użytkowników, szkolenia.
25 643 17 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Małgorzata Kanteluk:
administrator, zarządzanie profilami autorów, korekta
i autoryzacja danych.
25 643 17 51  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Chromińska:
administrator, zarządzanie repozytorium oraz odpowiedzialność
za dane czasopism wydawanych na UPH.
25 643 17 53 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktorzy odpowiedzialni za zasoby nauki

Wydział Nauk Humanistycznych mgr Edyta Trębicka 25 643 17 47 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach;
Centrum Języków Obcych;
Centrum Sportu i Rekreacji;  Szkoła Doktorska;
Archiwum, Biblioteka Główna
mgr Patrycja Gach 25 643 17 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
mgr Marcin Malik 25 643 17 47 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Nauk Społecznych mgr Monika Nakonieczna 25 643 17 49 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktorka odpowiedzialna za patenty

mgr Magdalena Tarała, tel. 25 643 19 60, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktorzy odpowiedzialni za projekty i aparaturę badawczą

mgr Monika Ociesa, tel. 25 643 19 43, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Elżbieta Łęczycka, tel. 25 643 19 45, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż Eliza Popławska, tel. 25 643 19 81, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Agnieszka Ślepowrońska, tel. 25 643 19 36, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Dominik Gołębiowski, tel. 25 643 19 88, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.