W tym menu znaleźć można:
  • informacje dotyczące Bazy Wiedzy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
  • akty prawne regulujące ocenę parametryczną,
  • narzędzia bibliometryczne,
  • polecane serwisy.

Prezentacja Bazy Wiedzy UPH (PDF)

Edycja profilu Pracownika - prezentacja (PDF)