W tym menu znaleźć można:
  • informacje dotyczące sposobu zgłaszania publikacji do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
  • akty prawne regulujące ocenę parametryczną,
  • narzędzia bibliometryczne,
  • informacje o Repozytorium UPH,
  • polecane serwisy.