Ewaluacja 2017-2020

 • Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (strona www)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (PDF 378 KB)
 • Komunikat MNiSW o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów z dnia 1 sierpnia 2019 r. (PDF 416 KB)
 • Poprawiony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. (PDF 31,7 MB)
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jednolity tekst ustawy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 9 grudnia 2019 r. (PDF 1,34 MB)
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Przepisy wprowadzające ustawę. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. (PDF 1,36 MB)
 •  Rozporządzenie MNiSW z dn. 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (PDF 361 KB)
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (PDF 412 KB)
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (PDF 258 KB)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (PDF 251 KB)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (PDF 269 KB)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (PDF 287 KB)
 • Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski (strona www)
 • Wyniki konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (strona www)
 • Kryteria ewaluacji (strona www)
 • Przewodnik po systemie ewaluacji (PDF 2,65 MB)
 • DBLP Computer Science Bibliography to międzynarodowa baza danych z zakresu informatyki i nauk pokrewnych. Indeksuje ok. 1600 czasopism, ponad 20 tys. materiałów konferencyjnych, 15 tys. książek oraz blisko 7 tys. prac doktorskich. Baza zawiera blisko 2,3 mln rekordów, z czego ponad połowa to rekordy z ostatnich 10 lat. (strona www)
 • The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE) jest stowarzyszeniem wydziałów informatycznych uniwersytetów w Australii i Nowej Zelandii. (strona www)
 • Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw [18.01.2019] (strona www)
 • Zestawienia tabelaryczne - punkty za publikacje i sposób oceny publikacji wieloautorskich
  Sposób oceny artykułów z lat 2017-2018 (strona www)

Listy czasopism punktowanych

Poniżej znajduje się uniwersalny wykaz czasopism punktowanych stworzony na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanej w 2017 r. Wykaz zawiera historię czasopism (np. zmiany ISSN, tytułów etc.) za lata 2013-2016.  Wcześniejsze wykazy przestają obowiązywać w kategoryzacji jednostek naukowych prowadzonej w tym roku.

2016

 • Część A wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (PDF 2,61 MB)
 • Część B wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (PDF 961 KB)
 • Część C wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (PDF 1,02 MB)

2016

 • Część A wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (PDF 4,64 MB)
 • Część B wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (PDF 1,23 MB)
 • Część C wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (PDF 2,23 MB)
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z nia 1 lipca 2016 r.  o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (PDF 689 KB)

 2015

 • Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (PDF 36,6 KB)
 • Komunikat MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (PDF 141 KB)
 • Część A: punktowane czasopisma naukowe, posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (PDF 4,74 MB)
 • Część B: punktowane czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) (PDF 176 KB)
 • Część C: punktowane czasopisma naukowe, znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (PDF 2,27 MB)

 2014

 • Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (PDF 36,4 KB)
 • Część A: punktowane czasopisma naukowe, posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (PDF 1,23 MB)
 • Część B: punktowane czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) (PDF 226 KB)
 • Część C: punktowane czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (PDF 268 KB)
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów. Dotyczy czasopism z części B i C (PDF 86,5 KB)

 2013

 2012

 • Komunikat MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów  przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Obowiązuje przy ocenie publikacji z lat 2011-2012 (PDF 49,3 KB)
 • Część A: punktowane czasopisma naukowe, posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (PDF 1,41 MB)
 • Część B: punktowane czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) (PDF 596 KB)
 • Część C: punktowane czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (PDF 1,27 MB)

 2010

 2009


Zasady oceny jednostek naukowych

 2016

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawieprzyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, wktórych zgodnie zich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych / Dz. U. z dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 2154 (PDF 1,3 MB)

 2014

 • Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MNiSW z dnia 5 marca 2014 r., w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym / Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 (PDF 1,1 MB)

 2013

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym / Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 (PDF 816 KB)

 2012

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym / Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz. 877 (PDF 1,2 MB)

 2009

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (PDF 500 KB)

 2007

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (PDF 118 KB)