AlphaGalileo (strona www)

Biblioteka Otwartej Nauki (strona www)

Forum Akademickie (strona www)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (strona www)

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (strona www)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (strona www)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (strona www)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (strona www)

Nauka Polska (strona www)

Niezależne Forum Akademickie (strona www)

OpenAIRE (strona www)

Otwarta Nauka (strona www)

Państwowa Komisja Akredytacyjna (strona www)

Polska Akademia Nauk (strona www)

Polska Akademia Umiejętności (strona www)

POL-on (strona www) 

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego (strona www)

Sprawy Nauki - biuletyn MNiSW (strona www)

Wirtualna Biblioteka Nauki (strona www)

Polecane