Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do karty osiągnięć okresowych jest prawidłowe rozwiązanie testu, tzn. udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu należy zapoznać się z prezentacją oraz stroną domową Biblioteki Głównej UPH (w szczególności katalogiem i regulaminami). Pozytywne zaliczenie testu stanowi podstawę dokonania wpisu do karty okresowych osiągnięć.

WPISY Z PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO


  • Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o osobisty kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG.

WEJŚCIE DO TESTU