Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu w systemie USOS jest prawidłowe rozwiązanie testu, tzn. udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu należy zapoznać się z prezentacją oraz stroną domową Biblioteki Głównej UPH (w szczególności katalogiem i regulaminami).
Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia UPH w Siedlcach oraz jednolitych studiów magisterskich.
Osoby, które mają wyznaczony egzamin warunkowy ze szkolenia bibliotecznego mogą przystąpić do testu online.

WPISY Z PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO


  • Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o osobisty kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG.
Test online dla studentów z roku akademickiego 2020/21 będzie dostępny od 04.01.2021 r.

Studenci z roku akademickiego 2019/20, którzy nie zaliczyli testu online proszeni są o zgłaszanie się do Oddziału Informacji Naukowej.


WEJŚCIE DO TESTU