Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu w systemie USOS jest prawidłowe rozwiązanie testu, tzn. udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu należy zapoznać się z prezentacją oraz stroną domową Biblioteki Głównej UPH (w szczególności katalogiem i regulaminami).
Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia UPH w Siedlcach oraz jednolitych studiów magisterskich. Studenci zobowiązani są do zaliczenia testu ze szkolenia bibliotecznego on-line w terminie ostatecznym do 17 lutego 2020 r. , do godz. 13.00.

WPISY Z PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO


  • Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o osobisty kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG.

WEJŚCIE DO TESTU