de gruyterDo 20 lutego 2014 r. pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mogą korzystać z dostępu testowego do 431 czasopism wydawnictwa De Gruyter. Test obejmuje czasopisma z następujących dziedzin nauki: polityka, ekonomia, socjologia, matematyka, fizyka, inżynieria, lingwistyka, studia nad literaturą, biologia, chemia, nauki o ziemi. Dostęp do publikacji jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.