swiat.hoteli Świat Hoteli: wyposażenie, marketing, gastronomia

Adres wydawniczy: Warszawa : Brog Bichniewicz i Rudnicki

ISSN : 1642-6460

Częstotliwość : miesięcznik