1. Rada biblioteczna jest organem opiniodawczym rektora. Radę biblioteczną powołuje rektor na okres swojej kadencji.
2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:

1) przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich, po jednymz każdej podstawowej jednostki organizacyjnej, wskazani przez radytych jednostek;
2) kierownicy jednostek międzywydziałowych;
3) czterej przedstawiciele studentów, wskazani przez samorząd studentów;
4) jeden doktorant, wskazany przez samorząd doktorantów;
5) dyrektor Biblioteki Głównej i jego zastępca;
6) dwaj przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej.

3. Przewodniczącego rady bibliotecznej powołuje rektor spośród samodzielnych nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

                                                                                                                 (§ 43 Statutu UPH)SKŁAD RADY BIBLIOTECZNEJ - KADENCJA 2016-2020
 
Przedstawiciele Nauczycieli Akademickich:
dr hab. Elżbieta Kur, profesor nadzwyczajny (Wydział Humanistyczny)
dr hab. Jerzy Gieorgica, profesor nadzwyczajny (Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych)
dr hab.  Robert Kawęcki, profesor nadzwyczajny (Wydział Nauk Ścisłych)
prof. dr hab. Stanisław Socha (Wydział Przyrodniczy)

Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych:
dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska (Centrum Sportu i Rekreacji)
mgr Ewa Wyrzykowska (Studium Języków Obcych)


Przedstawiciel Samorządu Doktorantów:

dr Damian Jasiński (Wydział Humanistyczny)

Przedstawiciele Studentów:
Paulina Montewka (Wydział Humanistyczny, I rok, st. II stopnia, filologia polska)
Klaudia Pniewska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, III rok, st. I stopnia, administracja)
Kamil Breguła  (Wydział Nauk Ścisłych, III rok,st.  I stopnia, informatyka)
Łukasz Domański (Wydział Przyrodniczy, I rok, st. II stopnia, rolnictwo)

Pracownicy systemu biblioteczno-informacyjnego:
mgr Ewa Kozarska
dr Martyna Jurzyk
dr Joanna Trętowska