Możesz zeskanować całą książkę:

 • Zgodnie z art. 23 prawa autorskiego wolno korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego,   bez konieczności pytania o zgodę ani wypłaty wynagrodzenia.
 • W Bibliotece Głównej UPH usługi reprograficzne realizowane są zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 23 lutego 1994 roku, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 • Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych poprzez kopiowanie metodą kserograficzną, rejestrowanie na dostępnych nośnikach, skanowanie, wykonanie wydruków wyłącznie na dozwolony użytek własny, w celach niekomercyjnych. Osoby korzystające ze sprzętu reprograficznego ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa.

Drukowanie:

 • Oddział Informacji Naukowej / Czytelnia Baz Danych (parter)
 • Czytelnia Zbiorów Specjalnych (II piętro)

Skanowanie:

 • Stanowisko do skanowania: hol katalogowy (parter)
 • Czytelnia Ogólna (I piętro)
 • Czytelnia Wydawnictw Ciągłych (II piętro)
 • Czytelnia Zbiorów Specjalnych (II piętro)

Nagrywanie na nośniki własne / płyty DVD:

 • Stanowisko do nagrywania: hol katalogowy (parter)
 • Czytelnia Internetowa (I piętro)

Internet / Libre Office:

 • Czytelnia Internetowa, Czytelnia Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych, Kabiny Pracy Indywidualnej. Studenci, doktoranci, pracownicy UPH logują się do Internetu za pomocą indywidualnego loginu i hasła.

 • Internet bezprzewodowy jest dostępny w budynku Biblioteki Głównej w sieci EDUROAM. Z sieci mogą korzystać wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przed skorzystaniem z WiFi, należy zapoznać się instrukcją, na stronie http://eduroam.uph.edu.pl/