Katalogi biblioteczne dostępne są w formie elektronicznej oraz tradycyjnej. Komputerowy katalog zbiorów zawiera informacje o zbiorach znajdujących się w Bibliotece Głównej od 1985 roku.

Uwagi:

  • pozycie wydane przed 1985 r. należy sprawdzić w katalogu kartkowym,
  • od 2004 r. katalogi alfabetyczny i rzeczowy nie są uzupełniane, dlatego poszukiwania bibliograficzne należy zacząć od katalogu komputerowego i uzupełnić przeglądając katalogi kartkowe,
  • wszystkie pozycje z katalogów zamawiamy używając rewersu elektronicznego. W przypadku braku pozycji w katalogu komputerowym, należy poszukać jej w katalogu kartkowym i zamówić na tradycyjnym rewersie, wrzucając go do skrzynki. Książka będzie do dyspozycji czytelnika po elektronicznym opracowaniu w terminie do 3 dni (w niektórych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu). Czytelnik jest zobowiązany ponownie złożyć zamówienie w katalogu online na poszukiwaną pozycję,
  • od 1 stycznia 2004 r. w katalogu stosowana jest nowa transliteracja alfabetu cyrylickiego - wersja dostępna cyfrowo.

Katalogi Biblioteki Głównej:

katalog Integrokatalog zbiorów Biblioteki dostępny online (strona www)

przewodnik po katalogu (pdf)

instrukcja - jak skorzystać z zasobów Ibuk LIBRA poprzez katalog INTEGRO? (pdf)

 

katalogi kartkoweinformują o zawartości i lokalizacji zbiorów do 31.12.1994 r., które nie zostały jeszcze wprowadzone do katalogu elektronicznego.  Katalog alfabetyczny książek i wydawnictw ciągłych (instrukcja) - wersja dostępna cyfrowo,

Filmy instruktażowe:

Katalogi centralne:

Biblioteka Narodowa.logo Centralne katalogi Biblioteki Narodowej (strona www)
karo.logo KaRo - Katalog Rozproszony Polskich Bibliotek (strona www)
ebib.logo EBIB - baza adresowa polskich bibliotek w kraju i za granicą (strona www)
nukat.logo NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych (strona www)
WorldCat.logo WorldCat - katalog rozproszony zbiorów bibliotek na świecie (strona www)