Otwarta Nauka lub Otwarta Wiedza to idea, aby naukę traktować jako dobro publiczne. Ruch Otwartej Nauki jest rozwinięciem ruchu Open Access, poprzez zastosowanie zasady otwartości na wszystkich etapach pracy i komunikacji naukowej. Obejmuje on zarówno otwarty dostęp do publikacji naukowych, otwarte dane, otwarte modele współpracy naukowej, jak również otwarty dostęp do badań naukowych.

Korzyści:

  • uniwersalizm i szybkość komunikacji;
  • łatwy dostęp do wiedzy i jej szeroka dystrybucja;
  • transparentność i wiarygodność danych;
  • zmniejszenie kosztów upowszechnienia wiedzy, inaczej niż w przypadku publikacji drukowanych.
Otwarta nauka dla uczelni


pdf icon  Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni
pdf icon  Otwarty dostęp w instytucjach naukowych
pdf icon  Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego

pdf icon  Otwieranie danych: podręcznik dobrych praktyk
 

Domena otwarta: przydatne informacje

 
pdf icon  Pierwsza pomoc w prawie autorskim: przewodnik 
pdf icon  Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?
pdf icon  W jaki sposób korzystać z cudzych utworów?
internet  Jak wybrać odpowiednią licencję Creative Commons?
pdf icon  Poznaj licencje Creative Commons
 


 

 

 


 


Materiały do pobrania

 

pdf icon Nie bądź piratem, dziel się ze światem!
pdf icon Dozwolony użytek w edukacji
pdf icon Licencje Creative Commons

 

 


Publikacje z zakresu otwartej nauki

 Sherpa/RoMEO
 


Baza zawiera informacje o prawach pozostawianych autorom przez największych wydawców czasopism naukowych w ramach podpisywanych umów o przeniesienie praw autorskich.
SHERPA/RoMEO przydziela wydawcom jeden z czterech kolorów, stosownie do ograniczeń nakładanych przez stosowane przez nich umowy o przeniesienie praw. Oznaczenia te są szeroko używane przez społeczność Open Access:
  • wydawcy ZIELONI zezwalają na archiwizację preprintów i postprintów;
  • wydawcy NIEBIESCY zezwalają na archiwizację postprintów;
  • wydawcy ŻÓŁCI zezwalają na archiwizację preprintów;
  • wydawcy BIALI   nie zezwalają na archiwizację żadnych materiałów.

Polecane


ccpl otwarta.wiedza Ceon uwolnijnauke logo repod Springer Open.Ch