BIOLOGIA, ROLNICTWOBiologia w Internecie / Biblioteka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Centralna Biblioteka Rolnicza / bezpłatne teksty naukowe w Internecie
Parki narodowe w Polsce
Programy Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich / Instytut Zootechniki – PIB
Serwis Biotechnologiczny / Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.
SIBROL (System Informacji o Badaniach Rolniczych)
Słowniczek podstawowych pojęć genetycznych /Prószyński i S-ka
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/ GRID-Warszawa

CHEMIA, FIZYKA


Chemia analityczna / skrypty, ćwiczenia, analityka, analiza, chromatografia, spektroskopia, itd. Politechniki Gdańskiej
e-chemia / Wydział Odlewnictwa Centrum e-Learningu AGH

EKONOMIA, ZARZĄDZANIE


Econom.pl - portal studentów ekonomii / opracowania zagadnień ekonomicznych, katalog stron internetowych
Ekonomia on-line / Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl / Narodowy Bank Polski
WIEDZAinfo - Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

FILOLOGIA, LITERATURA


Frazeologia.pl / strony o frazeologii i słownikach frazeologicznych
Bibliografia polskiej lingwistyki kwantatywnej / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski
Lingwistyka / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia publikacji o wolności słowa i druku
Pracownia Literatury Ukraińskiej Instytut Slawistyki PAN
Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej / Uniwersytet Jagielloński
Staropolska Dawna Literatura Polska / Roman Mazurkiewicz
Leksyka polska
Polska Bibliografia Szekspirowska / Uniwersytet Łódzki; Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Bazy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Wolne lektury / Fundacja Nowoczesna Polska
Rada Języka Polskiego
Slavistic-Portal / portal slawistyczny
Letopis' Zhurnal'nykh Statei 1956-1975 / bibliografia zawartości czasopism z okresu Związku Radzieckiego
General'nyi alfavitnyi katalog knig na russkom iazyke (1725 - 1998) / zdigitalizowany katalog kartkowy Biblioteki Narodowej w Petersburgu

FILOZOFIA


Filozofia.pl
Racjonalista.pl / Fundacja Wolnej Myśli

HISTORIA


Archiwa państwowe w Polsce / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Szukaj w archiwach / wyszukiwanie w archiwach SEZAM, IZA, PRADZIAD, ELA
Narodowe Archiwum Cyfrowe / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Naukowy Portal Archiwalny / red. naczelny: Adam Baniecki
Bazy ośrodka "Karta"/ Fundacja Ośrodka KARTA:
  • Baza danych ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego latach 40-tych XX wieku
  • Indeks Represjonowanych - w ZSRR w latach 1939-1956
  • Archiwum Fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku...
Piśmiennictwo polskie na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej
Polski Słownik Biograficzny / Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności
Polski Portal Historyczny
Stowarzyszenie Wolnego Słowa / Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką - w latach 1939-1945 / Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”
Teki Dworzaczka / Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Źródła historyczne / Urszula Preis

MATEMATYKA


Baza matematyków polskich / Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

MEDYCYNA


Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych / Główna Biblioteka Lekarska
ELISAD - Europejski portal nt. alkoholu, narkotyków i uzależnień / Elisad Gateway Group

NAUKA


Honorowa księga nauki polskiej: współcześni uczeni polskiego pochodzenia za granicą
Krajowy informator o bazach danych i oprogramowaniu dla nauki – INFOBAZA / Centrum Informatyczne Trójmiejskiej  Akademickiej Sieci Komputerowej

NORMALIZACJA


Katalog polskich norm / Polski Komitet Normalizacyjny

PEDAGOGIKA


Awans.net - Internetowe Serwis Oświatowy
Edukator zawodowy / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Edukacja za granicą : bibliografia
Pedagodzy zagraniczni / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi
Pedagogika online / Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Systemy edukacyjne w Unii Europejskiej

POLITOLOGIA


Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Bazy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych: Baza artykułów indeksowanych w Bibliotece PISM, Depozyt ONZ, Depozyt Latynoamerykanistyczny R. Stemplowskiego

PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA


Diagnoza Społeczna
Profesjonalny Portal Psychologiczny
Psychologia społeczna

SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE


Agrovoc - wielojęzyczny tezaurus rolniczy
Encyklopedia ”Wiem"
Internetowa Encyklopedia PWN
Leksyka - słownik języka angielskiego
Ling - wielojęzyczny słownik językowy
Słowniczek jednostek fizycznych
Słowniczek komputerowy angielsko - polski
Słowniczek podstawowych terminów genetycznych
Słownik języka polskiego
Słownik polszczyzny XVI wieku
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Słownik terminologii z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Słowniki językowe Onet.pl
Słowosieć - słownik semantyczny, odzwierciedlający system leksykalny języka polskiego
Translator.pl

SPORT, TURYSTYKA


Biblioteka Instytutu Turystyki

SZTUKA


Malarstwo Polskie

UNIA EUROPEJSKA


Sieć Enterprise Europe Network
Europa - Portal Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej
Portal Innowacji