Biologia, rolnictwo

Centralna Biblioteka Rolnicza / bezpłatne teksty naukowe w Internecie
Parki Narodowe w Polsce
Programy Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich / Instytut Zootechniki – PIB
Serwis Biotechnologiczny / Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.
SIBROL (System Informacji o Badaniach Rolniczych)
Słowniczek podstawowych pojęć genetycznych /Prószyński i S-ka
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/ GRID-Warszawa

Chemia, fizyka

Chemia analityczna / skrypty, ćwiczenia, analityka, analiza, chromatografia, spektroskopia, itd. Politechniki Gdańskiej
e-chemia / Wydział Odlewnictwa Centrum e-Learningu AGH

Ekonomia, zarządzanie

Econom.pl - portal studentów ekonomii / opracowania zagadnień ekonomicznych, katalog stron internetowych
Ekonomia on-line / Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl / Narodowy Bank Polski
WIEDZAinfo - Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Filologia, literatura

Frazeologia.pl / strony o frazeologii i słownikach frazeologicznych
Bibliografia polskiej lingwistyki kwantytatywnej/ Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski
Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej / Uniwersytet Jagielloński
Staropolska Dawna Literatura Polska / Roman Mazurkiewicz
Polska Bibliografia Szekspirowska / Uniwersytet Łódzki
Bazy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Wolne lektury / Fundacja Nowoczesna Polska
Rada Języka Polskiego
Slavistic-Portal / portal slawistyczny
Letopis' Zhurnal'nykh Statei 1956-1975 / bibliografia zawartości czasopism z okresu Związku Radzieckiego
General'nyi alfavitnyi katalog knig na russkom iazyke (1725 - 1998) / zdigitalizowany katalog kartkowy Biblioteki Narodowej w Petersburgu

Filozofia

Filozofia.pl
Racjonalista.pl / Fundacja Wolnej Myśli

Historia

Archiwa państwowe w Polsce / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Szukaj w archiwach
Narodowe Archiwum Cyfrowe / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Naukowy Portal Archiwalny / red. naczelny: Adam Baniecki
Bazy ośrodka "Karta"/ Fundacja Ośrodka KARTA
Piśmiennictwo polskie na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej
Polski Słownik Biograficzny / Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności
Polski Portal Historyczny
Stowarzyszenie Wolnego Słowa / Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką - w latach 1939-1945 / Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”
Teki Dworzaczka / Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

Matematyka

Baza matematyków polskich / Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Medycyna

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych / Główna Biblioteka Lekarska
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii - EMCDDA

Nauka

Honorowa księga nauki polskiej: współcześni uczeni polskiego pochodzenia za granicą

Normalizacja

Katalog polskich norm / Polski Komitet Normalizacyjny

Pedagogika

Awans.net - Awans zawodowy nauczycieli
Pedagodzy zagraniczni / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi
Systemy edukacyjne w Unii Europejskiej

Politologia

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Psychologia, socjologia

Diagnoza Społeczna
Profesjonalny Portal Psychologiczny
Psychologia społeczna

Słowniki, encyklopedie

Agrovoc - wielojęzyczny tezaurus rolniczy
Internetowa Encyklopedia PWN
Leksyka - słownik języka angielskiego
Ling - wielojęzyczny słownik językowy
Słowniczek jednostek fizycznych
Słowniczek komputerowy angielsko - polski
Słowniczek podstawowych terminów genetycznych
Słownik języka polskiego
Słownik polszczyzny XVI wieku
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Słownik terminologii z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Słowniki językowe Onet.pl
Słowosieć - słownik semantyczny, odzwierciedlający system leksykalny języka polskiego
Translator.pl

Sztuka

Galeria Malarstwa Polskiego

Unia Europejska

Sieć Enterprise Europe Network
Europa - Portal Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej
Portal Innowacji